Tillbaka

Förenkla sammanställningar i SOLIDWORKS 2023

Defeature för att förenkla sammanställningar i SOLIDWORKS

I slutet av förra året åkte vi runt på vår What’s New turné, där vi berättade om nyheter i SOLIDWORKS 2023. Om du var med på något av våra stopp under turnén, så vet du säkert redan om den här funktionen. Kommandot Defeature är ingen nyhet i sig. Detta används för att förenkla modeller genom att ta bort features. Nyheten med detta kommando är att det nu går att spara den förenklade modellen som en ny konfiguration. I bilden nedan visas ett exempel där ett handtag förenklas genom att ta bort greppmönstret samt en text som är placerad på den cylindriska ytan.

När kommandot är avslutat och en ny konfiguration är skapad, går det enkelt att byta till den förenklade modellen. Den nya konfigurationen får automatiskt namnet Default-Defeature, men kan ändras till önskat namn.

Skapa en förenklad konfiguration

Varför är det då smidigare att ha en förenklad konfiguration på detta sätt? Om vi går ett steg högre och kollar på en sammanställning av ett styre där handtaget ingår, så går det även här att skapa en förenklad konfiguration av styret. Däremot kan vi göra detta manuellt, för att sedan välja de förenklade konfigurationer som har skapats med Defeature kommandot. I exemplet nedan har vi skapat en konfiguration som döpts till Simplified. I denna konfiguration används det förenklade handtaget. Sedan har kommandot Supress använts för att ta bort komponenter, som i det här fallet anses överflödiga.

Enklare huvudsammanställning med överblick

Går vi ännu ett steg högre och kollar på huvudsammanställningen, så har vi här en så kallad Shredder med en mängd ingående komponenter. I många fall, när en produkt är färdigkonstruerad och placeras i ett annat kontext, så behövs inte alla detaljer. I dessa fall, är det då bra om sammanställningen går att förenkla smidigt. Och vad är då inte smidigare än att bara byta konfiguration? I bilden nedan, syns den kompletta modellen av Shreddern, samt en extremt förenklad modell, som fortfarande ger en överblick på produktens geometri.

Emelie Laurent
Författare: Emelie Laurent, Product Specialist
Dela

Missa inget - Prenumerera på bloggen

Håll dig uppdaterad inom CAD, CAM, CAE, PDM och PLM

Prenumerera på bloggen
Loading