Tillbaka

Gå in i rollen som Project Planner

I detta blogginlägg tänkte jag presentera rollen Project Planner för er. Project Planner är en del av 3DEXPERIENCE och rollen ger dig tillgång till appen med snarlikt namn: Project Planning.

Vad gör man då med detta verktyg? Project Planning förbättrar möjligheterna till att hantera och samla information kring projekt direkt i din 3DEXPERIENCE plattform. Till exempel så kan du skapa och tilldela uppgifter till andra användare. Använd sedan appen för att få en överblick av projektet ifråga. Att allt är kopplat till plattformen gör det enkelt för alla deltagare att få tillgång till informationen, då allt du behöver är en internetuppkoppling.

 

Hur fungerar Project Planning?

 

Skapa ett nytt projekt

Som tidigare nämnt så är Project Planning en app som du arbetar med i 3DEXPERIENCE plattformen. Börja med att skapa en ny flik i den dashboard du arbetar i. Sök sen upp appen Project Planning och dra in appen i fliken.

Nästa steg blir att dra igång ett nytt projekt. Klicka på Create New Project och fyll i nödvändig information, så som titel och en beskrivning.

När projektet väl är skapat har du sen möjlighet att bjuda in andra plattforms-användare, så att även de får tillgång till projektet. Detta gör du via fliken Members.

 

Skapa och tilldela uppgifter

Största fördelen med Project Planning är att man kan lägga upp uppgifter, som sedan lätt går att följa upp. Detta gör man genom att skapa en Task. Via fliken med samma namn klickar man på plustecknet och fyller först i namnet på uppgifen.

Utöver titel kan man sedan lägga till mer relevant information för uppgiften. Det kan bland annat vara en beskrivning, när den ska vara utförd, prioritet och så kan man även lägga till eventuella filer som kan behövas för uppgiften. Uppgifter kan tilldelas andra medlemmar i projektet, via fliken Members i Task-rutan. All den information som man fyller i kan sedan editeras i efterhand ifall det skulle behövas.

 

Få en överblick

Under fliken Schedule får man en överblick över alla uppgifter som är kopplade till projektet, samt när de planeras vara klara. Via plustecknet går det även här att lägga till uppgifter, men även milstolpar och underprojekt.

Dra och släpp uppgifterna i menyn till vänster för att ändra ordning på dem. Du har även möjlighet att koppla samman uppgifter, skapa en så kallad Dependency emellan dem. Det innebär att att schemat uppdateras och att en uppgift som beror av en annan inte startar förrän den första är klar.

 

Kör hela vägen in i mål!

Allt eftersom du lägger till de uppgifter som är kopplade till projektet och tilldelar dem till rätt personer så byggs projektet upp och du får en bra, strukturerad överblick via både Schedule- och Task-fliken.

Under fliken Summary kan du även här följa med i de grafer som visas för att hålla koll på hur ni ligger till.

Rollen Project Planner hjälper dig alltså att ta projektet hela vägen in i mål!

Det var allt för mig idag. Trevlig sommar!

Alice Berglund
Författare: Alice Berglund
Dela

Missa inget - Prenumerera på bloggen

Håll dig uppdaterad inom CAD, CAM, CAE, PDM och PLM

Prenumerera på bloggen
Loading