Tillbaka

Håll koll på flikarna och dokumenten i SolidWorks Electrical Schematics 2D

Vid arbete i Electrical Schematics används i huvudsak två stycken flikar:

  • Dokumentfliken
  • Komponentfliken

Under dokumentfliken byggs trädet med dokument som typiskt är tillägnat för produktionsunderlag. Det är konstruktören som bestämmer omfattningen av hur många dokument som är relevant för att produkten skall kunna produceras med minsta möjliga osäkerhet. Typiska dokumenttyper är:

  • 3) Försättsblad
  • 4) Ritningsförteckning
  • 6) Linjediagram
  • 7) Elscheman
  • 8) Plintritningar, PLC-ritningar
  • 9) Rapporter (stycklistor, klipplistor, kabellistor, klämhylsor mm)
  • 10) 2D-layout
  • 11) 3D-sammanställningar (om Electrical 3D tillgängligt)

Böcker 2) kan användas för att separera underlagen exempelvis mellan olika underleverantörer. Mappar används med fördel för att hålla ett tydligt lättläst träd. Nummer 1) anger projektets namn. Högre nivå än 1) går ej att nå.

Komponentfliken visar strukturen (hierarkin) av ingående komponenter. Exempelvis ”I vilket skåp sitter kontaktor K1 placerad och med vilka schematiska symboler är K1 representerad ?”
Svar: K1 b) sitter i skåp L1 a) och representeras av en manöverspole c), en NO-hjälpkontakt d) samt en symbol för 3-polig kraftbrytning e). I strukturen syns också att K1 finns med på linjediagrammet som en enda symbol f). K1 har en 2D footprint-representation g) på projektets 2D-layout samt en 3D-part h) som återfinns i projektets 3D-sammanställning(ar).

En återkommande och noggrann kontroll under dessa två flikar ger snabbt rätt svar på om allt är placerat på rätt ställe i produkten samt om korrekta och relevanta komponenter finns med i projektet. Ser rapporterna fel ut så ligger felorsaken inte sällan i dessa träd. Konstigheter i Electrical 3D kommer också ofta från felaktigheter i dessa träd.

Författare: Erik Skräddargård

 

 

Erik Skraddargard
Författare: Erik Skraddargard, SOLIDWORKS Electrical Expert
Dela

Missa inget - Prenumerera på bloggen

Håll dig uppdaterad inom CAD, CAM, CAE, PDM och PLM

Prenumerera på bloggen
Loading