Tillbaka

Hinner du leverera i tid?

Den funktionen jag tänkte vi ska kolla på i detta avsnitt är en app som heter Product structure explorer. Den används för att på ett väldigt grafiskt sätt representera de olika egenskaperna som finns inlagda på dina modeller. För att ta ett exempel på vad som kan vara intressant att visuellt representera så kan det vara hur mycket som är inköpt kontra egenproducerat. Av det egenproducerade hur mycket ska in i printern, svarven, fräsen osv.

Man kan lägga in vilka custom properties man vill i plattformen, så här är det mer fantasin och nyttan kontra arbetsinsatsen som avgör vilka data som man vill få in. I bilden nedan visas leveranstiden på inköpta komponenter. Det är som sagt mest fantasin/behovet som sätter gränser, men om man kollar på de mest självklara delarna så är det som vi sa tidigare gällande inköpt eller egenproducerat, men även för att snabbt visuellt se vilka som är godkända och klara för produktion/inköp. Detta för att man bättre och snabbare ska kunna se om vi hinner leverera i tid.

Läs gärna vidare i bloggserien om hur man hanterar issues som man hittat med hjälp av Product structure explorer.

Mattias Johansson
Författare: Mattias Johansson
Dela

Missa inget - Prenumerera på bloggen

Håll dig uppdaterad inom CAD, CAM, CAE, PDM och PLM

Prenumerera på bloggen
Loading