Tillbaka

Hur bygger jag en snygg övergång mellan två ytor?

Utmaningen i att bygga övergångar:

En vanlig utmaning vi råkar ut för när vi bygger modeller med lite mer organisk form, är att vi vill skapa en prydlig övergång mellan två olika former. Ta den här modellen som exempel. Två enkelkrökta ytkroppar som ska mötas i en vinkel.

ytkroppar

Vi vill ha kontroll över den resulterande ytkroppen utan att för den sakens skull ansätta för många begränsningar i form av guiderkurvor, då de riskerar att försämra ytans kvalitét.

Lösningen:

Först lite förberedande arbete. De inringade röda punkterna är skisspunkter hemmahörande i en 3D-skiss.

skisspunkter

 

Kommandot för dagen är Boundary Surface. Vi använder kanterna på de två ytkropparna som utgångspunkt.

boundary surface

 

Väljer man en kant som utgångspunkt så kommer ytan använda hela den valda kanten. Det är nu vår 3D-skiss kommer in i bilden. Vi kan nämligen ta tag i de gröna och rosa bollarna och snäppa fast dem i respektive skisspunkt. På detta vis kan vi begränsa utbredningen. Detta är också associativt på så vis att om skisspunkterna flyttar sig kommer ytan att följa med.

övergång mellan två ytor

 

För att få en kontinuerlig övergång ändrar vi från None till Curvature to face för bägge kanterna. Notera att övergången mellan ytorna blir mjukare, men också att den resulterande ytor antar en S-form där den svänger från den ena ytkroppen till den andra.

curvature to face

 

Den undre rullisten heter Allignment. Här kan man styra hur man vill att den resulterande ytan ska linjeras. För den övre kanten väljer vi Allign With Next Section,

boundary surface allignemnt

 

och för den nedre kanten väljer vi Allign With ISO Parameter. Notera att detta linjerar ytan med ISO-parametrarna i den nedre ytkroppen och ger oss en rakare övergång.

övergång mellan två ytor - boundary surface

 

Resultatet:

boundary surface video

 

 

 

Björn Wallén
Författare: Björn Wallén
Dela

Missa inget - Prenumerera på bloggen

Håll dig uppdaterad inom CAD, CAM, CAE, PDM och PLM

Prenumerera på bloggen
Loading