Tillbaka

Hybrid Mesh-modellering i SOLIDWORKS

Att arbeta med STL-filer i SOLIDWORKS har blivit enklare med fler smarta verktyg i SOLIDWORKS än det varit tidigare. Vad är en STL-fil då kan man fråga sig. Jo istället för en solid exakt beskriven geometri så beskrivs ytan förenklat med enbart triangelformade-ytelement, så kallad mesh-geometri. Det är alltså en förenkling jämfört med en STEP-fil eller en SOLIDWORKS-Part.

STL-filer används till exempel för 3D-utskrifter eller erhålls från en 3D-skanning. Det kan behövas manuella ingrepp med ytmodellering för att skapa användbar geometri eller, alternativt, utnyttja den begränsade kapaciteten hos booleska operationer för att uppnå önskat resultat. Det har tidigare varit problematiskt att lägga till efterföljande features till modeller som innehåller både traditionella och mesh-kroppstyper, vilket bara komplicerar och saktar ner designprocessen.

Men i SOLIDWORKS 2022 introduceras ett nytt arbetsflöde, känt som Hybrid Mesh Modeling, som tillåter användare att direkt kombinera traditionell SOLIDWORKS-geometri med mesh-geometri. Dessutom kan de flesta klassiska features som Extruded Cut till exempel användas utan problem i områden som innehåller både facetterad mesh-geometri och traditionell SOLIDWORKS-geometri.
Det är nu möjligt tack vare den nya Parasolid v33.1 -kärnan som SOLIDWORKS baseras på.

 

1. I det här exemplet används en robotkropp ritad i SOLIDWORKS som ska kopplas ihop med ett 3D-skannat hundhuvud från en STL-fil.

2. Först importeras den och konverteras till mesh-body samt skär till en plan yta undertill. Det alltså utmärkt i SOLIDWORKS 2022 att applicera vanliga features på en tesselerad STL-fil. Ett smart sätt är annars att först konvertera STL-filen till STEP-formatet för att sammanfoga alla tesselerade ytor den utgörs av.

3. Sedan sätts den in i Parten och placeras med Mate funktionen och kombineras till en kropp.

4. Sedan sparas den ut som STL för 3D Print, till exempel i en “Markforged Mark Two” som vi har en kampanj på fram till den 30 juni 2022:

5. STL-filen placeras i sammanställningen för att till sist skapa en ritning för montering.

Det var allt för mig denna gång, väl mött!

Annika Lindberg
Författare: Annika Lindberg
Dela

Missa inget - Prenumerera på bloggen

Håll dig uppdaterad inom CAD, CAM, CAE, PDM och PLM

Prenumerera på bloggen
Loading