Tillbaka

Industridesign – från koncept till prototyp

Nya innovationer och design över avdelningsgränser

Skapa nya snygga designkoncept med hjälp av SOLIDWORKS Industrial design och kommunicera dessa med övriga organisationen.
Med SWID så använder man SUB-d modelering för att snabbt kunna ta fram nya designkoncept. När designen är framtagna läggs produkten upp på 3D-experience plattformen där man kan hantera all data kring produkten och få feedback från övriga intressenter.

Under detta webinar kommer vi gå igenom hur SOLIDWORKS Industrial Design fungerar och visa hur ni bl.a. kan:
  • Modellera i konceptfasen
  • Exportera data till SOLIDWORKS CAD
  • Kommunicera med övriga organisationen

 

 

Ta ditt koncept vidare till en första prototyp

I detta webinar visar vi hur det går till när modellen är klar i SOLIDWORKS industrial design och hur vi sedan tar över den i SOLIDWORKS CAD. Vi visar hur vi kontrollerar produkten och de delar som är intressanta för tillverkningsprocessen. För att sedan få en bra bild över hur denna kommer att se ut i verkligen så bereder vi den och printar ut den i en Markforged 3D printer.

Under detta webinar kommer vi gå igenom hur SOLIDWORKS Industrial Design fungerar och visa hur ni bl.a. kan:
  • Exportera koncept till SOLIDWORKS CAD
  • Bereda en konceptfil för 3D printing

 


[contact-form-7 id=”1358″ title=”CTA-bloggpost”]

Annika Lindberg
Författare: Annika Lindberg
Dela