Tillbaka

Innovationsstrategi – 7 viktiga punkter att tänka på

innovation strategi

När det gäller innovationsstrategi är den första utmaningen att koppla innovationsstrategin till företagets övergripande strategi. Den andra utmaningen ligger i att göra strategin operativ, dvs förklara hur strategin kan implementeras rent operativt i företaget. Den operativa delen är vanligtvis inte särskilt tydlig, kan bli för teoretisk och svårigheten kan vara att göra kopplingen till verksamheten.

Innovationsstrategins positiva effekter märks om den kopplingen lyckas och tydliggörs. Ett engagemang i företaget skapas när medarbetarna kan förstå och inse vad innovationsstrategin betyder för deras roller och arbetsuppgifter. Genom korrekt kommunikation kan medarbetarna se hur innovationsstrategin kan hjälpa företaget att nå de mål som fastställts i den övergripande strategin och därmed leda till ett mer fokuserat arbetssätt.

Inverkan av externa intressenter

Innovationsstrategi fungerar inte bara internt utan även externa intressenter kan bjudas in att påverka strategin i en väl fungerande innovationsstrategi. Tex “Vad tycker våra kunder?” eller “Åt vilket håll är marknaden på väg och hur kommer tekniken att utvecklas?” Det är dem frågorna vi måste ställa oss för att kunna peka på utvecklingsriktningen, så att de utvecklade produkterna kan möta efterfrågan på marknaden.

Innovationsstrategins innehåll

Innovationsstrategin måste vara ett verktyg som hjälper till att starta och fokusera arbetet. Den ska innehålla vägledning om hur arbetet ska genomföras och utvärderas. Följande är 7 punkter som vi anser bör finnas med i en bra innovationsstrategi:

  1. Mål och betydelse  I innovationsstrategin är det viktigt att förmedla organisationens mål i innovationsarbetet och betydelsen av att uppnå dessa mål.
  2. Interna och Externa intressenter – Att kartlägga vilka interna och externa intressenter som spelar en roll i innovationsarbetet och var deras insatser kommer in i processen.
  3. Fokusområden – Vilka områden ska vi fokusera på? Beroende på olika trender och utvecklingar kan detta fokus kontrolleras. Inkludera även de olika arenor där vi kan samla idéer (utställningar, konferenser, utbildning, forskning etc.).
  4. Resursstyrning – Sätt riktlinjer för hur vi fördelar resurser i vårt innovationsarbete. Detta är en “fallgrop” som många organisationer hamnar i, eftersom resurserna i “stundens hetta” används fördagliga aktiviteter och innovativt arbete prioriteras.
  5. Nyckeltal – För att utvärdera projektet och förstå tiden och resurserna vi investerade i projektet måste vi använda någon form av nyckeltal för att mäta detta. Ett nyckeltal kan vara “time-to-profit”, vilket är den tid det tar innan en ny produkt eller tjänst blir lönsam.
  6. Ledarskap och kultur – I innovationsstrategin behöver vi beskriva de kvaliteter som vi har behov av medarbetarna i form av talanger, förmågor och erfarenhet för att kunna implementera innovationsstrategin. Vi måste också definiera den kultur vi strävar efter i organisationer som stöder innovationsstrategier. Var behöver vi utvecklas?
  7. Innovationsplattformar – När du ser insikter, mål och strategier som går i samma riktning, då har du skapat en innovationsplattform. Använd de innovationsplattformsmallar som du hittar under ledarskap för att testa dina koncept.

Genom att definiera dessa 7 punkter skapar ni en bra utgångspunkt för ert innovationsarbete. En av de svåraste men viktigaste delarna är att du måste svara på de frågor du har om din organisation. Det är inte alltid lätt när du genomför detta med ett inifrån-perspektiv. Ibland kan du behöva söka hjälp från utomstående för att få tydliga och opartiska svar. Här kan vi på SolidEngineer vara till stor hjälp!

 

Författare: Per Nåtby, Marknadschef
Dela

Missa inget - Prenumerera på bloggen

Håll dig uppdaterad inom CAD, CAM, CAE, PLM, 3D print och Innovationsledning.

Prenumerera på bloggen
Välj vilka kategorier du vill prenumerera på. Välj ANTINGEN "Alla kategorier" ELLER specifika områden.

Lists*

Loading