Tillbaka

Installera PDM Standard server

I och med releasen av SOLIDWORKS 2016 så finns ersättaren till Workgroup PDM, SOLIDWORKS PDM Standard. Den kan installeras på lite olika sätt, vi rekommenderar att man använder Installation Manager (IM) för att installera PDM Standard, det är möjligt att installera utan att använda IM, men då måste man manuellt installera de prerequisites som krävs = Microsoft SQL Express och SOLIDWORKS SolidNetwork License server. Denna instruktion beskriver enbart installation via IM.

Börja med att starta Installation Managern för 2016.

PDMStdbild1
På denna skärm välj Server products.

PDMStdbild2
Bocka i Install SOLIDWORKS PDM Server, observera att den då automatiskt bockar i Install SolidNetWork License Manager och att man inte väljer vilken typ av PDM man ska ha, detta sker i ett senare steg. Klicka på Next.

Efter att automatiskt gått igenom stegen Serial Number och System Check så hamnar man på denna ruta:
PDMStdbild3
Här skriver du in ditt, eller dina, PDM Standard licensnummer och klickar på Next. Om man har Solidworks licenser som inte är flytande så får man ett licensnummer per Solidworks Pro/Premium som man har, alla dessa ska skrivas in. Har man flytande licenser så har man ett licensnummer som innehåller samma antal användare som man har Solidworks licenser. Har man en mix av flytande och fasta så kan behöva skriva in flera licensnummer.
För att få reda på licensnumren för PDM Standard skicka ett mejl till support@solide.se och begär att få dessa.

Vid detta steg så måste man klicka på Change för att konfigurera, om man klickar på plusset vid SOLDIWORKS PDM Server så ser man vad som behöver konfigureras:
PDMStdbild4
PDMStdbild5
Här kan man välja vilka features man vill installera, minimum är Archive & Database server, vi rekommenderar att man också installerar en klient på servern, det är då enklare att konfigurera, skapa och testa ett valv. Alla tre är valda default.

PDMStdbild6
Under SQL Server så kan man välja att installera en ny instans av SQL Server Express eller använda en existerande databas. Om man installerar en ny instans av SQL Express så rekommenderar vi att man även installerar MS SQL Management Tools.
Vid Name så skriver man in vad instansen ska heta, localhost\ ska man inte ändra på, bara det som står efter \. Enklast är att låta det som står där vara som det är. Mata in ett lösenord i de två boxarna och klicka sedan på Back to Summary.
Om man får upp denna ruta:
PDMStdbild7
så har man inte skrivit in ett lösenord som möter ovanstående krav. Se också till att skriva ner lösenordet på ett säkert ställe.

När man väl har matat in ett lösenord som möter kraven så kommer man tillbaka till denna ruta:
PDMStdbild8
Bocka i ”I accept the terms…” och klicka på Download and Install och vänta på att den har laddat ner och installerat klart.

PDMStdbild9
När allt är klart så kommer ovanstående bild, bocka gärna i Yes, klicka på Finish.

Efter att du klickat på Finish så startar Archive Server Configuration automatiskt:
PDMStdbild10
Klicka på Next.

I detta steg så väljer du vart du vill att filerna ska sparas på servern, detta är den plats som det ska tas en backup på, här ligger de fysiska filerna som läggs in i valvet.
PDMStdbild11
Klicka på Next och du får då upp nedanstående ruta, klicka på Yes.
PDMStdbild12


I detta steg så väljer man lösenordet för PDM användaren Admin, Admin är en användare som alltid finns i ett PDM Standard, och i PDM Professional, filvalv, den användaren har fullständiga behörigheter i PDM systemet.
PDMStdbild13
Klicka på Next.

Därefter så ska man mata in SQL användaren sa:s lösenord, det är det lösenord man valde vid konfigurationen i Installation Managern.
PDMStdbild14
Klicka på Next.

I detta fönster behöver man inte göra något.
PDMStdbild15
Klicka på Next.

När detta fönster dyker upp är du klar med installationen.
PDMStdbild16

Efter installationen så starta License manager verktyget som du hittar via Start>Solidworks>Solidworks Tools 2016>SolidNetWork License Manager Server 2016
PDMStdbild17
Klicka på Yes för att aktivera.

PDMStdbild18
Om ”A firewall is in use on this server” inte är i bockad, bocka i den och klicka på Next. Även om man inte har någon sådan installerad.

PDMStdbild19
Om du har mer än ett serienummer klicka på ”Select All”, välj att aktivera automatiskt över Internet, mata sedan in din epostadress och klicka på Next.

PDMStdbild20
Om allt har gått bra så ska du få en rutan liknande ovanstående.

Nu är själva installationen klar, nästa steg är att skapa ett nytt valv och det gör man via adminverktyget som man hittar i SOLIDWORKS PDM under “Start bollen”, klicka på Administration för att starta verktyget.
PDMStdbild21

Nästa steg är att skapa ett valv där filerna ska sparas. Högerklicka på dator och välj “Create new vault…”
PDMStdbild22

När du klickat på ”create new vault…” så startar en wizard som hjälper dig att skapa valvet.
PDMStdbild23
Klicka på Next.

I detta steg skriver du in vad valvet ska ha för namn.
PDMStdbild24
Klicka på Next.

PDMStdbild25
I detta steg klicka man på Next.

Här väljer man vilken SQL databasserver som ska användas för valvet, välj i drop-down listan. Databasnamnet ska vara samma som valvet.
PDMStdbild26
Klicka på Next.

Här lägger man till licensservern som ska användas, vilket antingen är den man installerade på servern eller så kan man använda en existerande om sådan finns.
PDMStdbild27
Klicka på Add…

PDMStdbild28
… och mata in servernamnet enligt formatet portnummer@servernamn, t.ex. 25734@servern. Klicka på OK.

När licensservern är tillagd så klicka på Next.
PDMStdbild29

I detta fönster kan man välja språk och datumformat, vilket i de flesta fall inte behövs göras.
PDMStdbild30
Klicka på Next.

Här behöver man inte ändra något.
PDMStdbild31
Klicka på Next.

I detta steg så väljer man hur valvet ska konfigureras. Det finns tre stycken fördefinierade konfigurationer som tillhandahålls, eller så kan man läsa in en exporterad konfiguration och läsa in den. Default och SOLIDWORKS Quick Start har innehåll medan Empty är helt tom, så den bör man inte välja.
PDMStdbild32
Gör ett val och …
PDMStdbild33
… klicka på Next.

I detta steg klickar man på Next.
PDMStdbild34

Näst sista steget, kolla igenom så att parametrarna stämmer.
PDMStdbild35
Klicka på Next.

PDMStdbild36
Efter att du klickat på Next så dyker ovanstående ruta upp som visar vad och hur långt installationen av valvet kommit.

PDMStdbild37
När installationen av valvet är klar klickar man på Finish för att slutföra installationen.

När installationen är klar så startar man SOLIDWORKS PDM Administration verktyget, klicka på > vid valvet som skapats.
PDMStdbild38

Markera “I accept…” i rutan som dyker upp och klicka på OK.
PDMStdbild39

Efter att man klickat på Ok så dyker en inloggningsruta upp, logga in som admin.
PDMStdbild40

Efter inloggningen expanderar valvet och man ser vilka delar som finns där.
PDMStdbild41

Det man härnäst ska göra är att skapa en lokalvy till valvet. Högerklicka på valvet och välj ”Create local view…”.
PDMStdbild42

Efter att man klickat på ”Create…” så väljer man vart den lokala vyn ska vara på datorn, vanligtvis lägger man den på C:, lägger den inte på en nätverksdisk. Klicka sedan på OK.
PDMStdbild43

Efter att man klickat på OK så dyker en inloggningsruta upp, logga in med användare och lösenord.
PDMStdbild44

Efter inloggningen så startar utforskaren och visar valvet. Om det ser ut som i bilden nedan, klicka på delaren som pilen visar och dra den nedåt.
PDMStdbild45

Nu ser man vad som finns i valvet, och eftersom det är första gången man skapat valvet så är det tomt.
PDMStdbild46

Nu är servern färdig installerad och det som återstår är att installera klienterna.
PDMStdbild46

Nu är servern färdiginstallerad och det som återstår är att installera klienterna, vilket man gör via Installation Managern.

Stefan Edholm
Författare: Stefan Edholm
Dela

Missa inget - Prenumerera på bloggen

Håll dig uppdaterad inom CAD, CAM, CAE, PDM och PLM

Prenumerera på bloggen
Loading