Tillbaka

Intersect – ett universalverktyg

Intersect är ett multiverkyg som kan användas i alla modeller.

Verktyget gör det möjligt att skära solider med ytor eller plan för att ändra en befintlig geometri. Det går även att skapa ny geometri med Intersect verktyget. Kommandot är alldeles ypperligt att använda för att finna inneslutna volymer i modeller som är uppbyggda med kombination av solider, ytor och plan.

Intersect gör det möjligt att skapa en solid geometri från ett slutet hålrum. Hålrummet kan avgränsas med plan eller ytor med varierande form. Du kan också slå ihop solider med hjälp av verktyget.

När intersect väljs i menyn tar kommandot och plockar ut modellens olika volymer kallade “regions”. Därefter kan vi exkludera regioner som inte ska vara kvar efter att kommandot avslutats. Har vi många regioner som ska tas bort och enstaka som ska behållas, kan vi välja att markera det som ska vara kvar och sedan dra nytta av “Invert Selection”

Volymer som vidrör varandra kan smältas samman till en solid. Vill vi behålla volymerna separerade från varandra bockar vi ur “Merge result”

Finns det omkringliggande ytor kvar efter att volymerna tagits fram kan vi gömma dessa med “Consume surface”

Intersect kombinerar en rad verktyg såsom;

  • Combine
  • Split
  • Cut with surface
  • Replace face
  • Trim surface

0_Ursprung

1_Intersect

2_intersect_Regions_to_exclude

4_Regions_to_exclude_invert_selection

3_Urtag_av_kärna

5_Consume_surfaces

6_Detalj_frigjord_från_form

7_Detalj_färdig

Henrik Almgren
Författare: Henrik Almgren
Dela

Missa inget - Prenumerera på bloggen

Håll dig uppdaterad inom CAD, CAM, CAE, PDM och PLM

Prenumerera på bloggen
Loading