Tillbaka

Introduktion i Equations

Equations (ekvationer) är en finess i SolidWorks som funnits med länge. Dock är det inte alltid så att användare brukar detta hjälpmedel. I detta blogginlägg ges en första inblick i ekvationshantering och variabler. Vi begränsar oss till enbart globala variabler i detta blogginlägg.

  • Vad är en global variabel ?

En global variabel är ett sätt för användaren att parameterisera en modell, som i sin tur innebär att användaren sparar in sina mått till variabelnamn. D:o variabelnamn kan sedan åberopas i designen. Ändrar användaren sina värden för sina variabelnamn så räknas modellen om utifrån de nya värdena.

Equations hittas under Tools -> Equations. Alternativt kan sökfältet längst upp till höger användas (ställ in sökfältet att söka på ”commands”, skriv equations). Följande ruta dyker upp:

I kolumnen “Name” tillåts användaren att ange ett lämpligt namn för sin globala variabel. I exemplet ovan har tre namn angivits. När ett nytt namn skrivs in ombeds användaren att sätta ett värde på variabeln. I exemplet har tre olika värden angetts. Detta kan till exempel vara längd, bredd och höjd.

Bra, nu har vi tre stycken globala variabler som finns sparade i parten eller sammanställningen. Om vi nu tänker oss att vi har en part och vill göra våran första skiss så kan vi måttsätta denna skiss med hjälp av dessa tre variabler. I bilden nedan är tre linjer ritade och måttsättningen gjord på klassiskt vis.

Låt säga att vi nu vill styra våran skiss med hjälp av våra tre variabler. Det vi gör är att vi klickar på ett mått och börjar editeringen med ett likamed-tecken ”=”. Om du ej får upp dialogrutan enligt nedan så kan du dubbelklicka på den lilla bollen som syns i änden på måttsättningslinjen. Under ”Global Variables” välj det värde som du vill att måttet skall kopplas mot.

När vi gjort detta på alla våra tre mått blir resultatet enligt följande:

Det röda summeringstecknet betyder att detta mått nu är styrt från Equation och att användaren skall editera värdet inne i Equation om nytt värde önskas. Betänk att dessa globala variabelvärden nu kan återanvändas i nya skisser och måttsättningar.

Erik Skraddargard
Författare: Erik Skraddargard, SOLIDWORKS Electrical Expert
Dela

Missa inget - Prenumerera på bloggen

Håll dig uppdaterad inom CAD, CAM, CAE, PDM och PLM

Prenumerera på bloggen
Loading