Tillbaka

Introduktion och anpassningar i Routing, del 3

I första delen av denna följetong om Routing berättade jag övergripande om routingens olika delar samt i vilka paketeringar och produkter som vi återfinner denna funktionalitet. Missade du första delen så återfinner du den här:
https://solide.se/blogg/introduktion-och-anpassningar-i-routing-del-1/

I andra delen gick jag igenom de så kallande routingpunkter (features) som är nödvändiga för att skapa en routing component. Har vi väl korrekt utförda routingkomponenter så kan vi börja rita med rör/slang/kabel. Andra delen finner du här:
https://solide.se/blogg/introduktion-och-anpassningar-i-routing-del-2/

I denna delen skall vi titta närmare på biblioteket som hanterar hur rör/slang/kabel definieras upp. Låt säga att vi önskar skapa ett slangbibliotek med de dimensioner som är vanligt förekommande i vårt företags produkter, hur gör vi det ?

Om du inte tidigare öppnat och använt hjälpprogrammet Routing Library Manager så blir det nu ditt första steg. Routing Library Manager (förkortat RLM) är ett stand-alone program som öppnas parallellt med SOLIDWORKS. Det finns till min kännedom tre olika sätt att starta detta program men enklast är säkerligen att du på Windows-menyn skriver ”Routing” varvid Windows ger förslag på att det är detta program du antagligen söker efter. När du väl öppnat programmet gå till fliken Routing File Locations and Settings. Se nedanstående bilder.


Sökvägen under General Routing – Routing Library är väldigt viktig att notera. Vid en omodifierad standardinstallation av SOLIDWORKS så är denna sökväg alltid:
C:\ProgramData\SolidWorks\SOLIDWORKS <VERSION>\design library\routing                  (*)
Detta innebär att når vi väl har vårt add-in Routing igång så förutsätter SOLIDWORKS att det är i denna mapp och dess underliggande mappar som SOLIDWORKS skall hitta allt som har med Routing att göra. Det vill säga rörböjar, kabelspecifikationer och även slangdefinitioner mm.
Om du nu öppnar Utforskaren (filhanteraren) och går till denna sökväg samt stegar dig ner till:
C:\ProgramData\SolidWorks\SOLIDWORKS <VERSION>\design library\routing\tubing\tubes
så skall du där kunna finna en fil som heter tube-ss.sldprt. Det är denna fil som SOLIDWORKS skickar med som övningsexempel vid en installation så att du åtminstone har några dimensioner att testa med. OBSERVERA att denna fil har enhet Inch (tum) eftersom SOLIDWORKS är amerikanskt där imperialistiska mått fortfarande förekommer. Du behöver inte öppna filen utan säkerställ att den ligger där.


Eftersom jag vet att denna fil (med amerikansk enhet) har den geometri och information som är nödvändig för att den skall fungera i Routing så ”knycker” jag hela filen genom att kopiera den, lägger den exempelvis en nivå upp i sökvägen, döper om den och klipper ut – klistrar in den jämte tube-ss.sldprt. Jag döpte min till tube-PEM.sldprt


Nu har jag två slang-filer och jag kan ha många fler. Detta betyder att SOLIDWORKS letar upp dessa i förberedande syfte så länge som filsökvägen (*) är rätt definierad. Nu öppnar jag min kopia tube-PEM.sldprt


Geometrin är en enkel slangstump. Tittar vi närmare så ser vi att det finns en mängd konfigurationer av denna stump, dvs många olika dimensioner i samma part. Dessa konfigurationer är skapade och styrda från en Excel-fil i en så kallad Design Table. Designtabeller är väldigt kraftfullt för att snabbt och enkelt skapa varianter inom en part men betänk att det också gör parten prestandamässigt tyngre så ha ett gott omdöme i hur många varianter som egentligen krävs.
Eftersom vi sannolikt önskar ha alla mått och dimensioner ritade i millimeter så börjar vi med att ändra Unit till MMGS (längst ner till höger i bild). Därefter högerklickar vi på Design Table och tar ”Edit Table in New Window”. Excel öppnas. Observera att denna excel-fil sparas inbakad i parten och kan inte återfinnas separerad med Utforskaren. Eftersom denna artikel har fokus på Routing så går jag hastigt igenom en Designtabells uppbyggnad.
I första kolumnen bestäms namnet på konfigurationen och i efterföljande de properties (egenskaper) och mått som styr geometrin för just den konfigurationen. Ändra INTE i rubrikerna (rad 1). Skrollar man ner så ser man att denna part-fil har 377st konfigurationer. Jag bestämmer mig för att  min tube-PEM.sldprt får nöja sig med 8st dimensioner (konfigurationer). Således tar jag bort raderna 10-378 !


Skulle jag nu stänga excel-filen så tar SOLIDWORKS bort de 369st konfigurationerna och 8st blir kvar. Vi gör dock några fler ändringar innan vi stänger. Eftersom vi bytte enhet till millimeter så behöver vi ha våra siffror i mm. Se bild nedan gällande lämpliga värden för diametrar, godstjocklek, vikt, böjradier. Justera också namnen så att de stämmer med värdena. Hur du gör detta är upp till dina excel-kunskaper. Jag har valt att använda text-formler så att jag bara behöver justera i de gröna fälten så fylls resten i automatiskt. Gör detta på ett sätt du finner lämpligt.


Nu stänger vi excel-filen. SOLIDWORKS kommer att göra dig uppmärksam på de konfigurationer som tas bort samt när du kontrollerar trädet med konfigurationer samt dess namn och mått så har det ändrats till excel-filens innehåll.


Spara och stäng filen. Gå tillbaka till RLM och observera att byta till mm under Options – Routing Library Manager Units (samma flik som tidigare).


Byt flik till Piping and Tubing Database, klicka på Import Data, Synchronize (obs kan ta väsentlig tid). RLM letar nu igenom hela filstrukturen under (*) efter nya konfigurationer. Den skall finna dina 8st nya slangstorlekar. Verifiera genom att exempelvis filtrera enligt bilden nedan.


Snyggt ! Du har nu skapat dina egna slangdimensioner och vet hur du kan sätta upp ännu fler. Känner du att du vill ha fler bloggar på samma tema (hur du gör din första route, andra discipliner såsom rör/el etc) skicka iväg en önskan till support@solide.se och hänvisa till denna artikel så skriver jag gärna mer.

Notera: Om ditt företag jobbar i PDM så bör (*) ligga i PDM-systemet för alla användare så att alla Routing-filer hanteras rätt med revisioner, backuper och rättigheter. Ligger det i PDM-systemet så verifiera att (*) pekar rätt inne i PDM-strukturen.

Av: Erik Skräddargård, SOLIDWORKS Electrical Expert

Erik Skraddargard
Författare: Erik Skraddargard, SOLIDWORKS Electrical Expert
Dela

Missa inget - Prenumerera på bloggen

Håll dig uppdaterad inom CAD, CAM, CAE, PDM och PLM

Prenumerera på bloggen
Loading