Tillbaka

Kort om konfigurationer

Vi använder oss av en sexkantshylsa i exemplet, en produkt som vanligtvis finns i många olika storlekar på sexkantshålet, medan de flesta andra mått är samma för de olika storlekarna.

           

 

När grundmodellen är klar så kan vi börja lägga till konfigurationer för att skapa olika varianter av modellen. För att skapa en ny konfiguration så klickar du på konfigurationsfliken i FeatureManager Design Tree och sedan högerklicka och välja Add Configuration.

 

                                                  

 

I Propertyfliken som kommer upp för den nya konfigurationen så kan vi namnge den och lägga till beskrivning. Under Advanced Options kan man se till att ha ”Supress new features and mates” ibockat för att de andra konfigurationena automatiskt ska supressa features man lägger till.

 

 

Nu behöver vi göra ändringar i den nya konfigurationen. Det kan vi göra genom att med instant 3d på klicka på en yta som till featuren/skissen vi vill ändra för att synliggöra de tillhörande måtten, och sedan högerklicka på måttet som ska ändras och välja Configure Dimension.

 

 

Modify Configurations rutan kommer då upp och vi kan ändra måttet. Det går även att därifrån lägga till nya konfigurationer genom att skriva in ett nytt namn längst ner i Configuration Name kolumnen och sedan måttet.

 

 Författare: Douglas

 

 

Författare: Per Nåtby, Marknadschef
Dela

Missa inget - Prenumerera på bloggen

Håll dig uppdaterad inom CAD, CAM, CAE, PDM och PLM

Prenumerera på bloggen
Loading