Tillbaka

Lägg konstruktionstiden där den behövs

Vart lägger konstruktören tiden idag och var finns möjligheter till viktiga tidsbesparingar som bidrar till långsiktigt hållbart innovationsarbete och lönsamhet för företaget?
Konstruktörens huvudsakliga uppgift brukar ofta beskrivas som att man konstruerar eller uppfinner nya produkter. Verkligheten brukar dock tyvärr ofta vara en annan där mycket av konstruktörens tid går åt att underhålla och kundanpassa de produkter som finns på marknaden idag. Anledningen till denna tidsfördelning är att det är på dessa produkter företaget tjänar sina pengar och det är enkelt att motivera kostnaden för tiden som konstruktionsavdelningen lägger ner för att hantera befintliga produkter.

Dela upp avdelningarna och automatiseraKnowledge based engineering

För att kunna frigöra tid till att konstruera mer nytt så kan man dela upp avdelningar så att det finns de som bara håller på med nytt så man vet att en viss del av tiden avsätts till just detta. Ofta finns det dock en stor mängd av repetitivt arbete i produktunderhållet som man ofta kan automatisera med rätt  programvaror. Tittar vi till exempel på en transportör så finns den i ett nästan oändligt antal utföranden med ett antal olika tillval och längder. Många moderna parametriserade CAD-program hanterar förändringar av storlek på ett mycket bra sätt, det går ofta bra att hantera mönster och hålbilder som bygger på enkla regler såsom delningen på balkar på ett bjälklag. Däremot så finns det många tillfällen då regelstyrningen blir mer komplex och det blir svårt att få det gjort i CAD-programmet då det beror på för många variabler.

Knowledge Based Engineering

Det finns en mängd program som hanterar regler som i sin tur hjälper oss att få ut en korrekt modell. Modellen byggs då upp efter de regler vi satt upp. Dessa så kallade KBE- system(Knowledge Based Engineering) ger möjligheter att ta hand om mer komplexa problem genom att man lägger in reglerna i KBE systemet och låter dessa bestämma utfallet ifrån ett antal givna parametrar som input. Är det en komplex modell så kan denna användas som hjälp av konstruktörerna för att få ut en modell som kräver betydligt mindre arbete än om man gjort den från grunden själv.
Om modellen inte behöver något ytterligare konstruktionsarbete efter att konfiguratorn gjort sitt kan produktägaren köpa tjänsten att använda KBE-systemet tillsammans med systemägaren för att tillsammans bygga upp modellerna. Ett annat alternativ är att bygga upp en webblösning och kombinera med en webbshop Knowledge based engineeringoch låta KBE-systemet gå hela vägen till att göra en orderbekräftelse och skicka till kunden, bygga färdiga ritningar och ta fram intern orderinfo.
Så tipset är att sätta sig ned och börja gå igenom sina konstruktioner efter mönster som går att automatisera och vad det är som behöver ses över av en konstruktör om/när det byggs om. När man kommit fram till vad det är som kan automatiseras och till vilken grad man kan ta det, så kan man ta steget mot att frigöra mer tid på konstruktionsavdelningen vilket gör det möjligt att lägga mer energi på att ta fram nya koncept. Detta är viktiga delar för att skapa en hållbar innovationsstrategi och en långsiktig lönsamhet!

Mattias Johansson
Författare: Mattias Johansson
Dela

Missa inget - Prenumerera på bloggen

Håll dig uppdaterad inom CAD, CAM, CAE, PDM och PLM

Prenumerera på bloggen
Loading