Tillbaka

Lägga till råmaterial i SOLIDWORKS CAM

Stock Manager i SOLIDWORKS CAM 2018
Det finns flera alternativ när det kommer till att bestämma sitt råmaterial i SOLIDWORKS CAM. Alternativen rör sig mellan minsta möjliga volym för geometrin (Bounding Box), till en egendefinierad skiss (Extruded Sketch) Bland de olika alternativen finner vi Part File. Möjligheten att återanvända partfilen alternativt en av partfilens konfigurationer.

För den som bereder filer där viss bearbetning redan är utförd kan denna funktion vara ett alternativ. Detaljen kanske redan innehåller ett antal svarvade områden alternativt har geometrin skurits ut på något vis och ska därefter beredas vidare.  Om dessa områden finns definierade som features i modellen, kan dessa låsas för att skapa en Stock.

Förfarandet beskrivs i några steg nedan.

Starta Add-in SOLIDWORKS CAM

 

 

 

 

 

Gå till Camworks Feature Tree. Högerklicka på Stock Manager och välj Edit Definition.

 

 

 

 

 

Markera ikonen Part File. Lägg märke till råmaterialets storlek.

 

 

 

 

 

Markera Current Part. Här finner vi nu Default konfigurationen för SOLIDWORKS parten.

 

 

 

 

 

Gå till SOLIDWORKS  ConfigurationManager. Markera Default konfigurationen och tryck Ctrl c följt av Ctrl v. Därefter kan vi aktivera den nya konfiguration och byta namn på den till tex. Råmaterial.

 

 

 

 

Vi återgår därefter till FeatureManager. Vi Shift-markerar alla features förutom den första featuren som utgör fästplattan (Råmaterialet) och låser dessa features med Suppress.

 

 

 

 

Kvar i denna konfiguration lämnas enbart Råmaterialet. Växla tillbaka till Default-konfigurationen.

 

 

 

 

 

Återgå sedan till Cam Feature Tree och följ proceduren enligt bild 2. I listan finner vi nu den nya konfigurationen Råmaterial.

 

 

 

 

 

Visuellt ser vi ett genomsynligt råmaterial som motsvarar originalformen för fästplattan. Därefter skapas alla nödvändiga CAM Features och verktygsbanor läggs till.

 

 

 

 

 

När verktygsbanan sedan simuleras med Toolpath Simulation, kan vi här se hur det genomsynliga råmaterialet avverkas.

 

 

 

 

 

Vid frågor och funderingar ta gärna kontakt med vår Tekniska Support

Henrik Almgren
Författare: Henrik Almgren
Dela

Missa inget - Prenumerera på bloggen

Håll dig uppdaterad inom CAD, CAM, CAE, PDM och PLM

Prenumerera på bloggen
Loading