Tillbaka

Mate – tips & trix

Koppla samman komponenter med mates

Idag tänkte jag ta upp lite olika tips och trix för när komponenter ska kopplas samman med mates. För det första är det viktigt att ha en designavsikt med den sammanställning som ska skapas, detta för att kunna planera hur den ska modelleras. Vilka undersammanställningar ska skapas? Vilka komponenter behöver ligga som parter i huvudsammanställningen? Hur ska alla komponenter förhålla sig till varandra? Dessa frågor är bara några som är bra att ha koll på innan du börjar bygga din modell.

Olika mate-metoder

I det här exemplet utgår jag från en enkel sammanställning bestående av fyra klossar. För att placera dessa klossar och skapa förhållanden mellan dem, kan olika mate-metoder användas. Beroende på hur dessa klossar refererar till varandra, kommer det ta olika lång tid för programmet att veta var dessa befinner sig. En tumregel är att försöka använda så enkla förhållanden som möjligt. Till exempel parallell, vinkelrät, koncentrisk och avstånd.

Nedan visas tre alternativ på hur dessa klossar kan referera till varandra. Alla tre metoder använder sig av mate-typerna coincident och distance, men på olika sätt. Cirkulära referenser bör undvikas till högsta grad för att underlätta för programmet. Även kedjereferenser gör det onödigt krångligt. Här behöver programmet ta reda på vart den blåa, gula och gröna klossen befinner sig, innan positionen för den röda kan tas fram. I det tredje exemplet används en-stegsreferenser. Här är den blåa klossen fixerad och alla andra klossar refererar till denna. Detta är en metod att föredra för att minska tiden för återskapande av modellen.

 

Mate metoder för att koppla samman komponenter

Använd mate utan att öppna kommandot.

När komponenter ska kopplas samman så behöver inte alltid mate-kommandot öppnas. Genom att hålla ned Ctrl-tangenten kan till exempel två ytor markeras. Sedan kan pop-up menyn användas för att lägga till mates. Genom att hovra över en komponent och trycka på tangenten Q, dyker dess plan och origo upp. Ofta är det bäst att skapa förhållanden mellan plan om det är möjligt.

Är din modell överdefinierad?

I de fall då en modell blir överdefinierad kan de vara svårt att se vilka mates som ställer till det, speciellt om listan med mates blir lång. Här är ett tips att högerklicka på mate-mappen och välja att gruppera efter status. Då kommer alla mates att delas upp i mappar. De olika statusarna som kan förekomma är solved, errors, over defined, supressed eller supressed (missing). Detta kan hjälpa vid felsökning av förhållanden.

Ett annat alternativ för att fixa en överdefinierad modell är att trycka på over defined i statusbaren längst ned till höger. Då kommer de mates som påverkar felet att dyka upp i en dialogruta, samt att komponenterna som är inblandade förhandsgranskas i grafikfönstret.

Ett tredje alternativ är att använda MateXpert, som hittas genom att högerklicka på mate-mappen. Här går det också att få reda på vilka mates som ställer till det, och det går även att editera eller supressa dem.

Skapa förhållanden mellan plan

Varför är det bättre att skapa förhållanden mellan plan och inte ytor? Jo, för om en komponent ska bytas ut och geometrin ändras, så måste också förhållandena bytas ut. Är istället planen kopplade till varandra så kan det i många fall bli rätt på första försöket, och programmet känner av hur den nya komponenten ska vara placerad. I de fall då det blir fel med vissa mates , kan det vara bra att testa Auto Repair för att se om programmet kan lösa felen själv. Annars måste nya mates skapas manuellt. Auto Repair hittas genom att högerklicka på mate-mappen.

 

 

Du kan läsa mer om mates här: https://solide.se/blogg/skapa-mates-snabbare-med-dessa-metoder/

Emelie Laurent
Författare: Emelie Laurent, Product Specialist
Dela

Missa inget - Prenumerera på bloggen

Håll dig uppdaterad inom CAD, CAM, CAE, PDM och PLM

Prenumerera på bloggen
Loading