Tillbaka

Mönsterskolan del 1.

I SOLIDWORKS finns möjligheten att skapa en mängd olika typer av mönster. Syftet med mönster är, som bekant, att på något vis repetera någonting på ett ordnat sätt. I den här artikelserien kommer vi gå igenom vilka de olika mönstertyperna och se vad som går att göra. I del 1 tittar vi på grunderna och i följande delar går vi in på de lite mer avancerade funktionerna.

 

start

 

Linjärt mönster

Vi börjar med linjärt mönster, förmodligen det mest använda mönstret i SOLIDWORKS. Vi har här möjligheten att sprida ut kopior (instanser) av en feature/face/body i en eller två riktningar, och där vi anger antal och avstånd mellan instanserna. Det angivna antalet är inklusive den ursprungliga feature:n. Skriver vi 10 så får vi nio till.

bild-2

Anger vi två riktningar så är standardbeteendet att vi i riktning två får alla instanserna från riktning ett repeterade vilket ger oss ett rektangulärt mönster. Vill vi inte det kan vi bocka i Pattern seed only för att även i riktning två bara repetera originalet.

bild-3

En inställning som återkommer i de flesta mönster i SOLIDWORKS är Geometry pattern. Som namnet antyder så gör den att instanserna blir geometriskt identiska. Urbockad kan instanserna istället behålla eventuell inteligens. Om ett hål t ex är satt att sluta 10 mm från en yta så kan även instanserna uppfylla det kravet.

bild-5 bild-4

 

Cirkulärt mönster

Ett annat vanligt förekommande mönster är Cirkulärt mönster. Till skillnad från linjärt mönster sprider vi här istället ut instanserna cirkulärt kring en rotationsaxel. Rotationsaxeln kan vara en skisslinje, en referensaxel eller en cylindrisk yta. Med alternativet Equal spacing får vi det valda antalet instanser jämt utspridda över den valda vinkeln. Om vi istället väljer Instance spacing anger vi vinkeln mellan instanserna.

bild-6

 

Kurvstyrt mönster

Med ett kurvstyrt mönster kan vi få instanserna att följa en kurva. Kurvan kan vara krökt men måste ha tangenta övergångar. Inga skarpa krökar alltså. En inställning att vara uppmärksam med är Curve method. Om kurvan inte skär instansen så måste programmet ta höjd för det. Med alternativet Offset curve görs en offset på den valda kurvan så den skär instansen. Med alternativet Transform curve så paralellförflyttas kurvan istället. Om resultatet inte blir det önskade så prova att ändra denna inställning.

bild-7

 

Skisstyrt mönster

Det skisstyrda mönstret påminner om hur Hole Wizard fungerar. Mönstret styrs av en skiss där skisspunkter avgör var instanserna hamnar. Med inställningen Reference point kan vi styra hur instanserna skall placeras i förhållande till skisspunkten. Centroid ger att instansen hamnar med sin mittpunkt på skisspunkten medan Selected point ger möjligheten att själv välja en punkt på instansen.

bild-8

 

Tabellstyrt mönster

Tabellstyrt mönster är nog den minsta använda mönstertypen i SOLIDWORKS vilket förklarar det aningens ålderdomliga utseendet. Den stora fördelen är att vi har möjligheten att lyfta in en textfil med koordinater för att styra antal och placering av instanserna. Man måste ange ett koordinatsystem för att definiera riktning och nollpunkt i modellen.

bild-9

 

Fill pattern

Som namnet antyder kan Fill pattern användas för att fylla ett område med instanser. Området kan definieras av en skiss, kurva eller yta/or.

bild-11

Del två kommer snart där vi tittar på mer avancerad funktioner med mönster.

 

Björn Wallén
Författare: Björn Wallén
Dela

Missa inget - Prenumerera på bloggen

Håll dig uppdaterad inom CAD, CAM, CAE, PDM och PLM

Prenumerera på bloggen
Loading