Tillbaka

Mönsterskolan del 4.

I del 4 av mönsterskolan skall vi försöka skapa nedanstående cirkulära skiva med concentriska cirklar.

start

 

 

Vi startar med en extruderad cirkelskiva. På skivan skissar vi en cirkel. Notera att den är måttsatt med ett radiellt mått från ytterkant. Det är en förutsättning för kommande steg.

bild-1

 

Vi extruderar cirkeln som en Thin feature för att få vår första “kam”. En lite fillet gör uppenbarelsen mer tilltalande.

bild-2

 

Nästa steg är mönstret. Vi åstadkommer de concentriska cirklarna m h a ett Linear pattern. Vi börja med att välja vår extrudering och vår fillet som det som skall repeteras. När vi gör de tänds deras mått upp och vi kan välja cirkelns radiella mått som vår riktning. När vi sen bockar i Vary sketch händer något intressant. Istället för att instanserna skjuts iväg i en viss riktning så varieras skissen istället. Vi får alltså totalt 4 stycken cirklar där det radiella måttet minskas med 20mm för varje instans. Viktigt att notera är att alternativet Vary sketch förutsätter att vi väljer ett mått som riktning och att måttet är ett linjärt mått, så det krävs att man tänker till lite hur man måttsätter. Att direkt måttsätta cirkelns diameter hade alltså dessvärre inte fungerat.

bild-3

 

Det färdiga resultatet.

bild-4

 

Del 5 av Mönsterskolan publiceras på onsdag den 7/12 klockan 08.00.

Björn Wallén
Författare: Björn Wallén
Dela

Missa inget - Prenumerera på bloggen

Håll dig uppdaterad inom CAD, CAM, CAE, PDM och PLM

Prenumerera på bloggen
Loading