Tillbaka

Mönsterskolan del 5.

I mönsterskolans 5:e del ska vi titta på en mönstertyp som kom i SOLIDWORKS 2015; Variable Pattern. Det är ett mönster som påminner lite om Table driven pattern, som vi tittade på i del 1.

Vi börjar med en cirkulär skiva med en cirkulärt skissmönster av hål. Dessa hål vill vi repetera radiellt utåt och samtidigt öka antalet hål.

bild-1

 

Vi startar Variable pattern-kommandot och väljer vår skärning som det vi vill repetera. För att styra hur repetitionen skall ske trycker vi på Create Pattern Table.

bild-2

 

Vi får då en tabell som påminner lite om en Designtabell. Vi väljer, genom att klicka på, de två mått som styr diametern på hålcirkeln samt antalet instanser. Dessa dyker då upp som två nya kolumner i tabellen. För att börja repetara hålbilden trycker vi på knappen nere i vänstra hörnet för att få upp en ny rad i tabellen motsvarande hålcirkeln nr 2. Diametern ökas till 35mm och antalet instanser till 16. För att förhandsgranska resultatet trycker vi på knappen Update Preview.

bild-3

 

När vi nu skapat vår första extra rad hål så har vi också antytt hur vi vill att påföljande hålcirklar ska bete sig. Vi kan därför lägga till ytterliga 12 genom att skriva det i rutan i nedre vänstra hörnet och trycka på knappen.

bild-4

 

Med de tolv nya raderna på plats kan vi snabbt fylla i rätt värden i cellerna genom att markera två celler och dra nedåt i det nedre högra hörnet, precis på samma sätt som i Excel.

bild-5

 

Gör vi det ser vi att programmet förstår och stegar diametern med 15mm och antalet med 8. Update Preview ger oss en ny förhandsgranskning.

bild-6

 

Ok och grön bock skapar geometrin åt oss.

bild-7

 

Variable Pattern är ett väldigt kraftfullt kommando och vi kommer nog ha anledning att återkomma till det i senare delar av serien.

Ladda ner den färdiga filen här!

Björn Wallén
Författare: Björn Wallén
Dela

Missa inget - Prenumerera på bloggen

Håll dig uppdaterad inom CAD, CAM, CAE, PDM och PLM

Prenumerera på bloggen
Loading