Tillbaka

Några produktivitetstips i SOLIDWORKS

S knappen
Trycker man på s tangenten så får man upp en liten meny med lite olika val man kan göra. Det är olika beroende på vad man är inne i, exempel nedan.

   I en sammanställning  I en part
I en skiss   I en ritning

Det går att ändra på dessa om man högerklickar på titelraden eller på TAB raden och väljer Customize:

Klicka sedan på fliken Shortcut Bars och sedan vilken Shortcut toolbar du vill ändra på:

Vid Toolbar så kan man visa vilka knappar som finns för en specifik Toolbar och sedan därifrån dra in och släppa på Shortcuts Toolbar fönstret. I detta exempel kan man dra skiss kommandon som man använder ofta till fönstret.
Observera att det kanske inte är någon bra idé att lägga till knappar som inte hör hemma i skisser. Det är bättre att lägga till knappar som hör ihop med rätt del, t.ex. sammanställningsknappar passar ju bäst i Assembly Shortcuts Toolbar.

När vi ändå är inne på Customize så finns det några andra ställen som är intressanta.
Klickar man på Keyboard fliken så kan man välja att se vilka kommandon som har en tangentbordsgenväg:

Efter att man har valt det så kan man klicka på Print List… för att få ut en lista på vilka tangentbordsgenvägar som finns. Vill man ändra någon letar man upp kommandot och klickar i rutan under Shortcuts och sedan väljer en tangent eller en tangentbords kombination, t.ex. Ctrl+L. Rekommenderar inte att ändra några av de som även fungerar i andra program, t.ex. Ctrl+s (spara), Ctrl+c (kopiera) och så vidare.

Musgester
Musgester är när man håller ner högermusknapp och drar musen i någon riktning så dyker det upp en cirkel med lite olika symboler och beroende på åt vilket håll man drar musen genom cirkel så görs det kommandot. Om man i en part håller ner högermusknapp och drar rakt upp så får man en toppvy.

Det går att ändra vilka kommandon som ska köras genom att leta rätt på kommandot i listan till höger i bilden och sedan dra till den plats som den ska i det läge man vill att den ska tillhöra, part, assembly o.s.v.
Default inställningen i en ny SOLIDWORKS installation är 4 gester och det går att ändra till max 12.
Vill man sedan ha en lista på vilka man har så kan man klicka på Print Gesture Guides…, då får man en bild på vilka som man har:

Vill man veta lite mer så kan man gärna klicka på Help knappen, då finns det mer att läsa.

Quick Mates
Det kom 2014 är ett snabbt sätt att bygga ihop sin sammanställning genom Mate:a allt eftersom man tar in sina komponenter i sammanställningen. Man gör det genom att markera en yta, kant eller punkt och sedan håller ner kontrolltangenten (Ctrl) och klicka på nästa dels yta, kant eller punkt och när man släpper Ctrl så får man upp en liten meny (om man inte far iväg med muspekaren någon annanstans, för man tillbaka muspekaren till det sista stället man klickade på så ska det gå att få tillbaka popuppfönstret igen (fungerar så i 2020)):

Välj sedan det Mate du vill lägga till.
I 2020 så dyker även denna knapp upp:

Vilket gör att det går snabbt att byta riktning om den skulle hamna åt fel håll.
Man ska vara medveten om att alla Mates inte finns i Quick Mates, utan bara dom vanligaste som man använder, t.ex. Coincident, Concentric, Parallell o.s.v. Mekaniska och Advanced mates får man lägga till via Mate kommandot på vanligt sätt. Det finns dock ett Advanced Mate som man kan lägga till via Quick Mates, Width mate, markera fyra ytor och då ska det bara finnas ett mate att göra, Width.

Det här var lite tips för att göra livet lite enklare, och snabbare, när man arbetar i SOLIDWORKS.

Författare: Stefan

Stefan Edholm
Författare: Stefan Edholm
Dela

Missa inget - Prenumerera på bloggen

Håll dig uppdaterad inom CAD, CAM, CAE, PDM och PLM

Prenumerera på bloggen
Loading