Tillbaka

Omvandla era idéer till bra innovationer

Ideer innovation

 

Att ha många idéer – är det bra? Internt på de flesta företag finns en enorm kompetens och potentiellt massor av bra idéer som kan vara frön till nya innovationer. Ett vanligt problem är tyvärr bristfällig hantering av nya idéer och i det fallet skapar många idéer ett ännu större kaos, vilket i sin tur kan orsaka negativ utveckling av organisationskulturen i företaget. Det är viktigt att ha en transparent och definierad idéhanteringsprocess. Så nu kanske du undrar – hur kan en sådan process se ut?

 

Alla processer är inte bra processer

Har ni, eller har ni haft, en fysisk förslagslåda eller en mail-korg i stil med ide@foretagsnamn.se på ert företag? Ja, då har ni ju en idéhanteringsprocess – för ni har inkommande idéer och det finns ett beslut om hur de ska behandlas och hanteras. Frågan är om det är en bra idéhanteringsprocess? Ofta faller ansvaret för förslagslådan eller e-postkontot på en person och ett par gånger om året träffas en grupp personer som tar beslut kring de inkomna idéerna. Det här är ingen optimal process eftersom att idéer ofta blir liggande länge eller glöms bort och återkopplingen till idégivaren om vad som hänt med idén uteblir lätt. Det här är en transparent och långsam process som lägger beslutet av nya idéer i knät på några enstaka personer vilket kan vara skadligt då kompetensen varierar och människor byter jobb vilket medför att idéer värderas på olika grund. Initialt kan en förslagslåda generera många idéer men ofta inkrementella idéer inom i ett brett spann.

Har man ingen process alls burkar medarbetare uppsöka sin närmsta chef för att lämna en idé. En vanlig risk med det är att chefen har andra arbetsuppgifter att prioritera och ingenting händer. Det kan leda till att personalen klagar över saker som de irriterar sig på eftersom att de inte upplever att de har möjlighet att påverka – det är alltså ingen väg för den som önskar bygga en organisationskultur som främjar innovation. Det finns likheter med hur man hanterar värderingar i ett företag. Bygger man inte in det som en levande process där alla har en roll så försvinner verkan över tiden – så blir det med dåligt designade idéhanteringsprocesser d.v.s. organisationen tröttnar utan uppföljning och tydliga behov.

Sammanfattningsvis leder en bristande idéhanteringsprocess till:

·         Oengagerade medarbetare och i förlängningen skadad organisationskultur

·         Låg kvalitet på idéer inom ett brett spann

·         Dåliga eller uteblivande resultat i form av nya innovationer

 

En bra process främjar både mängden idéer och kvaliteten av dem

Att arbeta med ständiga förbättringar och lean brukar generera ett konstant flöde av idéer men ofta uteslutande förbättringar inom processer eller specifika områden inom organisationen. Ett sätt för att fånga in mer radikala idéer är att arrangera kampanjer. Då efterfrågas idéer inom ett specifikt område där man som företag strategiskt behöver innovera, vilket leder till större kvalitet och oftare radikala idéer som ligger i linje med företaget fokus. Det kan gå till så att man definierar ett strategiskt område, arrangerar en eller ett par kampanjer som marknadsförs för en specifik grupp personer (internt eller externt) som utforskar och utbyter tankar inom det området och genererar idéer.

Så; nu när vi har massa kvalitativa idéer – kommer vi att lyckats? Nej, av samma anledning som tidigare, för att inte skapa kaos när många idéer kommer in, behövs nu en strukturerad process för att hantera detta. Det finns många digitala lösningar på marknaden som fungerar så att varje idé läggs in i systemet och valfri grupp (ledning, kampanjdeltagare eller alla anställda) får möjlighet att utveckla, kategorisera, kommentera och utveckla idéerna. Det fungerar såklart även för att hantera idéer som inkommer genom en förslagslåda/e-postkonto men det är lättare att hantera idéer inom ett önskat strategiskt område snarare än i ett brett spann.

Idéhanteringssystemet är det flöde som en idé har genom (det ofta digitala) systemet, utvecklingsfaserna i innovationsprocessen och beslut på olika nivåer för om en idé ska utvecklas vidare eller inte. Ett transparent flöde gör så att alla idélämnare och deltagare i utvecklingen av en idé får chans att se och följa vad som händer och varje idé sparas, oavsett hur galen eller annorlunda den är. Varje idé blir på så sätt bedömd på samma grunder, det finns möjlighet att utveckla idéerna och trots att kollegor byter jobb finns idéerna kvar för framtida medarbetare att hitta, med namn på varje idégivare.

En väl fungerande idéhanteringsprocess leder till:

·         En kreativ organisationskultur som främjar innovation, visar upp lärande och att det är okej att misslyckas

·         Idéer i linje med företagets strategi och riktning

·         Möjlighet att engagera externa parter i idégenereringen och fortfarande ha kontroll

·         Tydliga ansvar, transparent hantering och system för att spara idéer

·         Resultat i form av nya innovationer

Vill ni ha hjälp att utveckla och implementera en idéhanteringsprocess som bidrar till en kultur där kreativitet och idéer kan frodas? Kontakta oss för att boka ett möte!

Författare: Per Nåtby, Marknadschef
Dela

Missa inget - Prenumerera på bloggen

Håll dig uppdaterad inom CAD, CAM, CAE, PDM och PLM

Prenumerera på bloggen
Loading