Tillbaka

PDM – återanvänd din design med Copy Tree!

Copy Tree är ett verktyg som är väldigt användbart när man ska återanvända design som redan finns i PDM-valvet. Den ersätter funktionaliteten i SOLIDWORKS Pack-and-Go och har dessutom en bonusfunktion som snyggar till datakorten på de nya filerna.

1. Navigera till filen du vill kopiera strukturen på. I det här exemplet kommer vi använda en assembly med parter, men det går lika bra för enstaka parter med ritningar.
Markera filen och gå till menyn Tools >  Copy Tree

2. Grundinställningar (dessa behöver bara göras första gången):
A – Se till att Version to Use står på Latest och Copy Type står på Files. Detta kommer stämma för 99% av kopiorna du kommer göra

B – Bocka för Include drawings och Name drawings after their models

C – Dra och släpp Target File Name-kolumn åt vänster. Det förenklar att hålla reda på originalfilens namn och den nya filens namn

3. Inställningar för den här kopieringen:
D – Browse till mappen där du vill lägga de nya filerna

E – Döp om filerna. I PDM Professional har vi möjlighet att döpa om filerna från en nummersnurra om en sådan finns på plats. Notera att vi ställer om ritningar till <Do Not Rename> eftersom de ändå ska heta samma som sina modeller. På så sätt att stega upp nummersnurran i onödan.

I PDM Standard får vi döpa om filerna för hand på varje rad, eller använda Add Prefix/Suffix-knapparna.
F – Om du vill använda en fil utan att göra en ny kopia av den, är det bara att bocka ur den i listan (se ovan)

* – Valfritt: Bocka för Check-in on Copy för att lagra filerna i PDM-valvet på en gång. Skriv en kommentar, exempelvis vilken fil du gör kopian från

4. Tryck på Copy. När Copy Tree är färdig kan du gå in i mappen och se de nya filerna. Notera på datakorten att de ”städats” och att t.ex. Revision har rensats.
Nu kan du börja arbeta med dina nya fina kopior!

Vill du veta mer om Move Tree?

Move Tree och andra sätt att flytta filer

Byt namn på dina filer med Move Tree

Författare:
Sanna Josefsson

Erik Skraddargard
Författare: Erik Skraddargard, SOLIDWORKS Electrical Expert
Dela

Missa inget - Prenumerera på bloggen

Håll dig uppdaterad inom CAD, CAM, CAE, PDM och PLM

Prenumerera på bloggen
Loading