Tillbaka

PDM – återanvänd din design med Copy Tree!

Copy Tree är ett verktyg som är väldigt användbart när man ska återanvända design som redan finns i PDM-valvet. Den ersätter funktionaliteten i SOLIDWORKS Pack-and-Go och har dessutom en bonusfunktion som snyggar till datakorten på de nya filerna.

1. Navigera till filen du vill kopiera strukturen på. I det här exemplet kommer vi använda en assembly med parter, men det går lika bra för enstaka parter med ritningar.
Markera filen och gå till menyn Tools >  Copy Tree

2. Grundinställningar (dessa behöver bara göras första gången):
A – Se till att Version to Use står på Latest och Copy Type står på Files. Detta kommer stämma för 99% av kopiorna du kommer göra

B – Bocka för Include drawings och Name drawings after their models

C – Dra och släpp Target File Name-kolumn åt vänster. Det förenklar att hålla reda på originalfilens namn och den nya filens namn

3. Inställningar för den här kopieringen:
D – Browse till mappen där du vill lägga de nya filerna

E – Döp om filerna. I PDM Professional har vi möjlighet att döpa om filerna från en nummersnurra om en sådan finns på plats. Notera att vi ställer om ritningar till <Do Not Rename> eftersom de ändå ska heta samma som sina modeller. På så sätt att stega upp nummersnurran i onödan.

I PDM Standard får vi döpa om filerna för hand på varje rad, eller använda Add Prefix/Suffix-knapparna.
F – Om du vill använda en fil utan att göra en ny kopia av den, är det bara att bocka ur den i listan (se ovan)

* – Valfritt: Bocka för Check-in on Copy för att lagra filerna i PDM-valvet på en gång. Skriv en kommentar, exempelvis vilken fil du gör kopian från

4. Tryck på Copy. När Copy Tree är färdig kan du gå in i mappen och se de nya filerna. Notera på datakorten att de ”städats” och att t.ex. Revision har rensats.
Nu kan du börja arbeta med dina nya fina kopior!

Författare:
Sanna Josefsson

Dela

Prenumerera på bloggen

Håll dig uppdaterad inom CAD, CAM, CAE samt PLM.

Prenumerera på bloggen