Tillbaka

PDM vs PLM

Begreppen PDM och PLM- förkortningarna blir bara fler och fler och vår bransch är inget undantag. i detta inlägg ( och i filmklippet nedan) går jag mycket kortfattat igenom PDM och PLM . För att öka förståelsen och försöka ge en tydligare bild tar jag även upp förkortningen ERP. Vi behöver se på dem alla tre för skapa en bättre helhetsbild.

Vad är skillnaden mellan PDM och PLM?

Den frågan får vi ofta och det korta svaret är följande;  PDM, det står för Product Data Management, det är alltså data som hanteras dvs information kring och om sina produkter. PLM, står för Product Life Cycle Management. Det är ett mer omfattande begrepp där man handhar all data som avser ens produkt, från det att den “föds” till att den utgått eller att man helt enkelt inte har service för produkten längre.  Slutligen har vi ERP –  som betyder  Enterprise Resource Planning, det vi dagligen kallar affärssysytem. De tre olika system  kan delvis stötta samma saker, men de har var och en olika utgångspunkter och varsitt tydligt fokus. För att vi ska förstå vad PDM, PLM och till viss del vad ERP är och stöder så ska vi bara titta på grunderna. Vi gör alltså en förenkling av vad de här systemen gör, för att förstå hur det här hänger ihop.  

PDM

Så, ett PDM system, där hanterar vi data. Här gör vi filer, så vi gör filer av olika slag i olika programvaror, det kan vara word och excel, eller så kan det vara CAD av olika slag,  som vi känner till. Och vi som har kört SOLIDWORKS, eller annan 3D CAD vet ju att då får vi också en struktur på våra filer. Dokumenten sitter ihop. Här kan vi då revisionshantera, vi kan hålla koll på vad för saker ingår osv. Väldigt praktiskt och användbart till vardag.   

PLM

Men PLM, vad är det då? Jo, här inför vi ett till begrepp. Begreepet är “artikel” – ett objekt som ska motsvara saken som vi verkligen producerar. Till artiklarna, lägger vi in dokument. Ett artikelsystem på det här sättet är otroligt värdefullt, speciellt när vi har artiklar som vi kanske  inte har caddat men som vi vill ha in i strukturen. Det är också otroligt användbart när vi har en multipel uppsättning av dokument, dvs vi har många dokument som hör ihop till ett viss artikel, för att vi ska kunna tillverka den. Detta är något som är mycket vanligt när man hanterar och tittar på “assemblies” , ofta behövs mer än en fil för att kunna tillverka artikeln.  

I PLM-systemet har vi dokument- och artikelobjekt men även funktioner för revisionshantering, både på dokument och på artiklar. De behöver inte alltid hänga ihop och då får man i  ett PLM-system hjälp att ha överblick och kontroll på vad som är reviderat och inte, vad som påverkas, kopplingar  t ex. 

ERP

Hur kommer ERP in i det hela? ERP står för Enterprise Resource Planning och här har vi också en artikelstruktur i systemet, men det fokuserar lite på andra saker helt enkelt. Sett från ett affärssystems perspektiv på världen, så handlar det mycket om värde och pengar. Vad kostar det att tillverka den hör detaljen? Finns det arbetsordrar? Hur mycket tid tar det?  Hur mycket vi har i lager? Hur mycket det är värt?  Vilka har beställt den här prylen? Vad har vi för ordrar som ligger? Även  bokföringstekniska detaljer ryms i ERP systemet. Hoppas dessa frågor gav ledtråd till vad ERP innehåller – mer ur ett företagsekonomiskt och strategiskt perspektiv. Tillsammans ger dessa system en bra kontroll på de flesta plan när det gäller produktionskedjan för ett företag.

 Så avlutningsvis och mycket kortfattat -det, i korthet, är vad de här systemen gör.  

  • PDM, Product Data Management – med en grund i dokumenthatering. 
  • PLM, Product Life Cycle Management – med en grund i artikel- och dokumenthantering 
  • ERP, Enterprise Resource Planning – affärssystem där grunden är att hålla kolla på vad allt är värt och var pengarna finns helt enkelt! 

Klicka på länken och se den korta filmen – så får du denna blogg i “ljud och “bild”/ Mie 

Mie Sörqvist
Författare: Mie Sörqvist
Dela

Missa inget - Prenumerera på bloggen

Håll dig uppdaterad inom CAD, CAM, CAE, PDM och PLM

Prenumerera på bloggen
Loading