Tillbaka

Planlöst arbete – bara för amatörer

Vi vill alla bygga flexibla och pålitliga modeller. Ändras ett mått ska modellen i sin helhet förändras som vi tänkt och sammanställningen som komponenten ingår i ska behålla sina funktioner. Jag vill föreslå att ni som inte redan använder referensplan som ett verktyg för stabila modeller överväger att ansluta er till oss som insett hur användbara planen är.

Alltifrån något extra plan att rita en skiss på eller för den delen fästa ett hörn på en skiss i, till en struktur av plan i en sammanställning som beskriver huvudmått i en hel produkt. Definitionen av planen är som ni säkert vet lika parametriska som allt annat i SOLIDWORKS och kan då alltså ändras i efterhand för att uppfylla vad som nu önskas. När ni bygger upp er geometri har ni stor nytta av planen för att styra dimensioner och operationer och i sammanställningar trivs mates och referensplan bra ihop.

 

Börja med att visa de tre plan som redan finns i er detalj. Hitta sedan Referensplan i featurepanelen och Reference geometry, välj plan och klicka på ett av de tre planen som syns på skärmen, bestäm hur ni vill att ert nya plan ska förhålla sig till det ni pekar på. Som enklaste variant föreslås det nya planet vara parallellt på ett bestämt avstånd.


 

Som första experiment kan man nu prova med en skiss på det planet ni utgick ifrån och sedan extrudera med optionen  up to surface och välja det nya referensplanet  för att bestämma extrutionens längd.

 

Redan i detta enkla exempel har vi nu byggt in möjligheten att använda ett referensplan både som ett modelleringshjälpmedel och också som ett hjälpmedel i den sammanställningen som vi så småningom ska bygga av våra komponenter. Planet vi nyss extruderade emot kan också användas vid matening. Välj referensplanet istället för extrutionens ändyta när ni ska sätta ihop delarna. Skulle ni nu hamna i den situationen att geometrin förändras så att den ursprungliga ändytan av extrutionen av någon anledning omdefinieras kommer det matet som håller geometrin på plats i sammanställning inte att påverkas eftersom matet sitter mot referensplanet och inte mot geometrin. På samma sätt kommer ni att uppleva att kommandot replace component fungerar säkrare efter det att ni lite mer konsekvent börjat bygga komponenter med referensplan och sedan också använda dessa plan vid matening.

En annan manöver ni kan testa är att skissa på ett plan som har två plan definierade vinkelrät mot skissplanet och vinkelrätt mot varandra. Välj en punkt eller en ände på en linje och sedan med kontrollknappen nedtryckt de två vinkelräta planen. Med dessa tre entiteter valda kommer ni att få möjlighet att välja skissrelationen Intersection. Vald skiss punkt eller linjeände kommer nu att låsas till där dessa två plan möts.

 

 

 En annan användbar ref.plans variant är att definiera ett plan parallellt med t.ex Right planet, definiera sedan ett nytt plan parallellt med det nyss skapade, så att det sist skapade planet hamnar på andra sidan Rightplanet. Resultatet ska bli ett plan på enasidan om Rightplanet och ett plan till på andrasidan om rightplanet. Planet på andra sidan Rightplanet ska inte referera till Rightplanet utan till planet som skapades först. Poängen med denna manöver är nu att den dimensionen som beskriver positionen till det första planet ska sättas till att vara lika hälften av dimensionen till det andra planet. På så sätt kommer Rightplanet att definiera ett mittplan med ett referensplan på vardera sidan om sig som flyttar sig symmetrisk när dimensionen som beskriver positionen till det andra planet ändras

Förhållandet mellan två mått sätter ni upp genom att skriva ett likhetstecken och sedan klickar på ett annat mått och lägger till eventuella operationer.

Efter att gjort denna manöver några gånger för varje ny part inses ganska snart att detta kan behöva sparas i en mall. Tänk till lite kring hur en typisk geometri kan se ut hos er och bygg några strategiska referensplan som ni sedan sparar som en mall-part.

Om sedan denna mallpart används av dig och dina kollegor kommer ni att sakta ge er modeller som kan matas mot plan i allt större omfattning. Bra för alla.

Referensplan och andra referensgeometrier är mycket användbara. Vill ni veta mer om referensplan kontakta då Helene Holmgren för ett resonemang kring utbildningar.

 

 

Fredrik Stare
Författare: Fredrik Stare
Dela

Missa inget - Prenumerera på bloggen

Håll dig uppdaterad inom CAD, CAM, CAE, PDM och PLM

Prenumerera på bloggen
Loading