Tillbaka

Så skapar du likformig geometri på bästa sätt

Hej, visste du att det finns tre olika sätt att nå designavsikt med andra delar av geometrin som också ska förändras vid ändring av ett mått?

Equal från 2016, Link Value från 2010 och Global variable från 2014 är tre kraftfulla verktyg som du har till hands för att styra hur geometrin ska hänga samman även vid framtida ändringar. Dessa kommer till nytta när inte symmetri- och mönsterfunktioner kan användas för att nå önskat beteende.

Låt oss undersöka dessa närmare:

A) ”Equal” i Sketch:

 1. Markera en linje (eller annat skisselement) och håll ner Ctrl-knappen
 2. Markera sedan en till linje till och håll pekaren på skärmen stilla
 3. I ”Context Toolbar” som dyker upp nära pekaren, välj relationen ”Make Equal” och tryck på grön bock

Effekt: När du ändrar måttet i skissen ändras det andra skisselementet automatiskt.

Fördel: Går snabbt i Sketch och kan användas med geometri utanför Sketchen.

Begränsning: Kan bara användas och editeras inne i Sketch-läget.

 

Bild 1. Equal

 

B) ”Link Value” i Sketch, Part:

 1. Dubbelklicka på en Feature för att visa dess mått
 2. Högerklicka på ett mått och välj ”Link Value”
 3. Ge ”Link Value”-måttet ett variabelnamn
 4. Högerklicka på ett annat mått och välj ”Link Value”
 5. Välj namnet i listan

Effekt: Nu kan du ändra vilket av de länkade måtten som helst och alla ändras.

Fördel: En röd länk-symbol syns vid mått och kan användas som ”Global variable”

Begränsning: Måtten kan ses men inte ändras inne i ”Equations”

Bild 2. Link Value

 

C) Som ”Global Variable” eller ”Equation”:

 1. Precis som i Excel, i måttet skriv ett likhetstecken ”=”
 2. Eventuellt kan du lägga till en variabel i menyn Tools > Equation
 3. Nu kan du klicka på ett annat mått eller välja ”Variable” där du skriver in mått annars
 4. Tryck grön bock till höger om måttet

Effekt: Ändras huvudmåttet eller variabeln så följer det andra måttet med automatiskt.

Fördel: Du kan se ett rött summatecken som talar om att måttet styrs, det är enkelt att ändra mått på en variabel i menyn ”Equation”.

Begränsning: Det går att radera en ”Global variabel” även om den används.

 

Bild 1. Global Varable och Equation

 

Nu har jag presenterat tre olika verktyg som du kan använda efter smak och tycke så att du har mer frihet att skapa innovativa konstruktioner.

Med designavsikt menas hur en 3D-modell ska bete sig vid förändring av mått. SOLIDWORKS är ett otroligt kraftfullt verktyg i just det här perspektivet. Med alla smarta funktioner går det att konstruera sin idé på en mängd olika sätt för att nå fram till precis den designavsikt som sparar mest tid, tänkande och ritande vid ändring eller återanvändning. Det gör att du får mer tid över till annat och gör jobbet lättare.

 

Det var allt för den här gången! Väl mött nästa gång!

Annika Lindberg
Författare: Annika Lindberg
Dela

Missa inget - Prenumerera på bloggen

Håll dig uppdaterad inom CAD, CAM, CAE, PDM och PLM

Prenumerera på bloggen
Loading