Tillbaka

Spara solid som part

När vi jobbar med multibodyparter uppstår ibland behovet att spara solida kroppar som enskilda parter. Det finns lite olika funktioner för detta så här kommer en guide till de olika alternativen och vad de innebär ;

Insert into new part

Sparar ut solider som separata parter eller multibodyparter (om man markerar flera samtidigt). De utsparade parterna har en extern länk till ursprungsparten. Alla förändringar som sedan görs på ursprungsparten uppdaterar även den utsparade parten oavsett om ändringen görs i ett tillbakarullat läge eller ej.

Var? -Öppna mappen Solid Bodies, högerklicka på den/de solid/er som ska sparas och välj Insert into new part.

Save Bodies

Denna funktion sparar ut enskilda solider som parter och genererar samtidigt en feature i Featureträdet. Ändringar på ursprungsparten som görs efter denna feature följer ej med till den utsparade parten. Ifall vi däremot rullar tillbaka (rollback) i partträdet uppdateras även den utsparade parten med dessa ändringar. Det går ej att generera multibodyparter med denna funktion. I Property managern för Save Bodies finns möjlighet att automatiskt skapa en sammanställning av de genererade parterna.

Var? – Insert > Features > Save Bodies eller högerklicka på mappen Solid Bodies och välj Save Bodies.

Split Part

En feature som delar upp en solid i flera solida kropppar med hjälp av en skiss, ett plan eller yta. I denna funktion finns även alternativet att spara de resulterande kropparna som separata parter. Ifall vi väljer att spara ut kropparna direkt i denna funktion är det bra att vara medveten om att eventuella förändringar i Split-kommandot vid ett senare tillfälle kräver att de resulterande kropparnas referenser återskapas manuellt. För att förebygga potentiella referensproblem kan vi först skapa en split utan att generera parter och sedan använda Save Bodies enligt ovan. Ändringar som görs i ursprungsparten innan Split-funktionen följer med till de genererade parterna.

Var? – Insert > Features > Split

Oavsett vilken av metoderna ovan som används så kan vi från de genererade parterna navigera till ursprungsparten för att göra ändringar genom att högerklicka på den feature i trädet som innehåller referensen till ursprungsparten och klicka på Edit in Context.

Har du använt Save Bodies eller Split-kommandot kan du sedan från den feature som skapas i ursprungsparten automatiskt generera en sammanställning med kommandot Create Assembly.

Hur? – Högerklicka på featuren i trädet och välj Create Assembly.

Helene Persson
Författare: Helene Persson
Dela

Missa inget - Prenumerera på bloggen

Håll dig uppdaterad inom CAD, CAM, CAE, PDM och PLM

Prenumerera på bloggen
Loading