Tillbaka

Simulation på ett enkelt sätt

Testa era produkter för att se om du håller för de påfrestningar som de utsätts för i form av värme, nedböjning, knäckning med mera.

Under genomgången tittar vi på de några av de olika programvarorna som finns inom simulering och vilka problem de lämpar sig för att lösa. Vi belyser även fördelarna med att ha simuleringsmjukvaran integrerad med cadmjukvaran och kunna starta sin simulering redan i en konstruktionsfas.

Johanna van Doorn
Författare: Johanna van Doorn
Dela