Tillbaka

Simulering – Flow

I flow simulation finns det möjligheten att studera ett flöde dynamiskt. Detta innebär att flödeslinjer eller flödespilar kan uppdateras i sitt antal och i sin hastighet beroende på vilket avstånd vi betraktar dem på.

Små men betydande avvikelser i vår simulering kan i vissa fall försvinna in i den stora massan av flödesinformation. För att ha en chans att granska dessa avvikelser på nära håll, har vi en inställning vi kan dra nytta av som heter “Dynamic Trajectories”.

I följande bilder kan vi se hur ett flöde beter sig i tre olika fall. Allteftersom vi byter konfiguration på modellen till en geometri som har en mer avrundad form där flödet delas av kan vi se att en avvikelse uppstår.

Med hjälp av Dynamic Trajectories kan vi ringa in området med förändringen genom att zooma in ordentligt i geometrin. Vi ska här förvänta oss att programvaran sänker hastigheten och ökar på antalet flödespilar, för att göra oss mer observanta på denna lokala förändring.

Vi kan även se genom att förlänga insuget en aning att tidigare avvikelser jämnar ut sig.

Att kunna verifiera denna typ av förändring på en rimligt kort tid är mycket kraftfullt och tidsbesparande.

 

1_Flöde_utan_avrundning2_Flöde_med_avrundning3_Flow_Trajectories4_Setting_Dynamic_Trajectories5_Dynamic_trajectories_Flöde_utan_avrundning6_Dynamic_trajectories_Flöde_med_avrundning6.1_Dynamic_trajectories_Flöde_med_avrundning_utzoomad6.2_Dynamic_trajectories_Flöde_med_avrundning_inzoomad_lägre_hastighet_fler_pilar_tydligare7_Dynamic_trajectories_Flöde_med_avrundning_Vy_bakifrån8_Dynamic_trajectories_Flöde_med_avrundning_Vy_ovanifrån9_Dynamic_trajectories_Flöde_med_avrundning_Förlängt_insug

Björn Wallén
Författare: Björn Wallén
Dela