Tillbaka

Skapa film från stillbilder

I SolidWorks kan man skapa animeringar med hjälp av motion-gränssnittet. Har man en SolidWorks Professional-licens eller högre så har man dessutom tillgång till PhotoView 360. När man är klar med sin animering och trycker på spara-knappen (med PhotoView 360 igång) har man några alternativ.

save-photoview

Se till att välja PhotoView i rullisten Renderer och dubbelkolla vilken framerate du valt. Med PhotoView som renderer kan man i rullisten Save as type välja att spara animering som en sekvens av bitmaps eller tga-filer. Dessa kommer numreras med ett löpnummer.

save bitmaps

För att foga samman dessa stillbilder till en film kan man använda en rad olika programvaror. Här kommer vi använda Windows Movie Maker eftersom det är gratis till Windows. Länk för nedladdning återfinns här: http://windows.microsoft.com/sv-se/windows/movie-maker

 

I Movie Maker trycker man på knappen Lägg till videofiler och foton. I fönstret som kommer upp markeras alla bilder från PhotoView 360.

Moviemaker import

När alla bilder importerats kan man spela upp filmen m h a play-knappen. Det man snabbt märker är att filmen går väldigt långsamt. För att lösa detta går man till fliken redigera. Se till att alla importerade bilder är markerade. I fältet längd kan man ställa in hur länge varje bildruta skall visas. Eftersom jag i detta exempel använde en framerate på 20 fps så vill jag att mina bildrutor skall visas 1/20 sek d v s 0,05 sek.

movie maker framerate

Slutligen skall filmen sparas ut. Det gör man från fliken Start och knappen Spara film. Här kan man välja profiler för de vanligaste filmdelningssidorna bl a. Youtube, Vimeo.

moviemaker save

 

Varför vill man då spara ut sina filmer på detta vis? Det finns flera skäl:

  1. Enkelt att klippa ihop olika animeringar.
  2. Enkelt att efterbearbeta sin bildrutor i t ex PhotoShop eller Gimp.
  3. Få tillgång till andra filformat som inte finns med i SolidWorks

Det var allt för den här gången!

Björn Wallén
Författare: Björn Wallén
Dela

Missa inget - Prenumerera på bloggen

Håll dig uppdaterad inom CAD, CAM, CAE, PDM och PLM

Prenumerera på bloggen
Loading