Tillbaka

Skapa mates snabbare med dessa metoder

Spara tid att skapa sammanställningar med fyra mate tekniker:

  • SmartMates
  • Mate Reference
  • Multiple Mate Mode
  • Copy with Mates

 

SmartMates:

SmartMates är ett sätt att skapa standard mates snabbt. Detta kan göras på två sätt:

  1. Ta tag i en parts geometri, med ALT-knappen intryckt, samt dra och släpp.
  2. Använd Move Component med SmartMates aktiverat.

 

Mate reference:

Mate reference är en teknik för att snabba upp placeringen av komponenter som “alltid” ska sitta mate:ade på samma sätt. Tekniken bygger på att man fördefinierar halva mate:t i parten. När den sen dras in i en sammanställning letar den efter den andra halvan.

 

Multiple Mate Mode:

Normalt skapas mates mellan två komponenter åt gången. Har man flera komponenter som skall mate:as mot en och samma komponent (t ex möbler på ett golv) kan  Multiple Mate Mode bistå med att snabba upp processen.

 

Copy with Mates:

Copy with Mates möjliggör att kopiera ett antal komponenter och få hjälp med att peka om deras mates mot omvärlden. De mates de har internt, mellan sig, bibehålls.

Sebastian Tellgren
Författare: Sebastian Tellgren, Application Engineer
Dela

Missa inget - Prenumerera på bloggen

Håll dig uppdaterad inom CAD, CAM, CAE, PDM och PLM

Prenumerera på bloggen
Loading