Tillbaka

Skapa mittytor med kommandot Mid Surface!

Få tag i mittytorna för enklare beräkningar

Ibland kan man vara behjälpt av att få tag i mittytorna på en eller flera solida kroppar. Ett sådant exempel skulle kunna vara när man vill förenkla en modell för att enklare kunna räkna på den med SOLIDWORKS Simulation. Till vår hjälp finns då i programmet ett kommado som gjort för just detta ändamål; Mid Surface. Idag ska vi titta lite närmare på vilka möjligheter som finns i kommandot.

Modellen vi ska jobba med är denna. En multibody-part ritad med Weldment samt en alldeles vanlig extrudering.

multibodypart gjord i weldment

 

Vi börjar med var i programmet vi hittar kommandot. Gå till insert – Surface – Mid Surface i verktygsraden.

insert midsurface

 

Kommandot går att använda på två sätt. Antingen kan vi manuellt markera två motstående, parallella ytor. Den enda inställning vi behöver bekymra oss om då är Position, som styr procentuellt läget på vår nya yta i relation till de valda ytorna. Då vi vill ha just en mittyta låter vi Position stå kvar på 50%.

markera parallella ytor

 

Det andra sättet vi kan använda kommandot på är att låta programmet hitta alla lämpliga ytpar åt oss. Vill vi hitta allihop är återigen den enda inställning vi behöver bekymra oss om Position.

hitta ytpar i weldment part

 

Default-inställningen i kommandot är att det enda kravet vi har är att ytparen måste ligga mer än 0 mm från varandra (>0,0 mm). Följden blir som vi ser att alla relevanta ytpar hittas och får sina mittytor.

 

Men säg att vi vill få lite mer kontroll på processen. I vår modell är godstjockleken på balkarna 4 mm, medan godstjockleken på den stora skivan är 10 mm. Säg att jag vill få en mittyta i alla balkarna, men inte i den stora skivan. Hur åstadkommer vi det? Till det kan vi använda Recognition threshold. Sätter vi villkoret <8,0 mm kommer kommandot bara titta efter ytpar som ligger närmre än 8 mm, vilket kommer exkludera den 10 mm tjocka plattan.

 

Resultatet blir det förväntade, att vi får mittytor överallt förutom för den 10 mm tjocka plattan. Bocken Knit surfaces säkerställer att de ytkroppar som möts kant mot kant sys ihop till en yta.

 

Slutligen kan vi ta en titt på slutresultatet. För tydlighetens skull har jag tagit bort de solider som fått mittytor, så vi tydligare ser resultatet.

Det var allt för den här gången!

 

Björn Wallén
Författare: Björn Wallén
Dela

Missa inget - Prenumerera på bloggen

Håll dig uppdaterad inom CAD, CAM, CAE, PDM och PLM

Prenumerera på bloggen
Loading