Tillbaka

Sketch vs. Feature Pattern – Skapa mönster i SOLIDWORKS

Skapa mönster i SOLIDWORKS

Hur kan man skapa mönster i SOLIDWORKS på snabbast sätt? En viktig poäng, som möjligtvis redan har diskuterats tidigare (t.ex. i mönsterskolan vilket ni kan kika på här: 1, 2, 3, 4, 5), men som förtjänar att betonas återigen, är skillnaden mellan att skapa mönster i en skiss och att använda en feature för att skapa mönstret.

Sketch pattern

Låt oss kika på ett elementarfall, en plåt med ett hål i nedre hörnet. För ett skissmönster utför vi linear sketch pattern inuti skissen. Vi observerar att detta tar 0.39s för min dator att bygga upp.

Skapa mönster i SOLIDWORKS med skiss

Linear Pattern

Å andra sidan, om vi skapar en liknande modell genom att först skapa det första hålet med en cut extrude och sedan använder det som grund för en linear pattern, minskar återuppbyggnadstiden avsevärt till 0.06 sekunder.

Skapa mönster i SOLIDWORKS med en feature

Feature pattern är alltså 6,5 gånger snabbare för datorn att bygga upp än med sketch pattern. Viktigt att notera är att den specificerade siffran (6,5) kan variera beroende på datorns prestanda och storleken på mönstret. Med denna kunskap i åtanke är det tydligt att feature patterns ger en effektivare användning av datorresurser för att konstruera modeller, särskilt när det gäller komplexa mönster i stora skisser.

Sebastian Tellgren
Författare: Sebastian Tellgren, Application Engineer
Dela

Missa inget - Prenumerera på bloggen

Håll dig uppdaterad inom CAD, CAM, CAE, PDM och PLM

Prenumerera på bloggen
Loading