Tillbaka

SOLIDWORKS frågar inte längre vad jag vill göra

När vi använder SOLIDWORKS är vi vana vid att bli tillfrågade när programmet inte vet hur vi ställer oss i frågor med flera alternativa svar. Om vi till exempel öppnar en sammanställning och programmet inte hittar en fil där den senast sparades. Hur vill du lösa problemet  – Visa var filen
finns nu, kanske hoppa över den filen, eller kanske hoppa över alla filer som inte hittas. Nästa gång du hamnar i samma situation kommer SOLIDWORKS omigen att fråga digdsa

Om du istället, första gången du såg dialogboxen med hur du vill hantera din sammanställning, valt exempelvis Suppress all missing components, tillsammans med kryssrutan nere till vänster Don’t show again, skulle du fortsättninsvis inte få någon fråga alls när du öppnar en sammanställning där en eller flera komponenter saknas. Nästa gång du öppnar en sammanställnig där ndsa2ågon komponent inte går att hitta på den platsen den senast sparades, kommer SOLIDWORKS att använda samma alternativ som det du använde när du bad SOLIDWORKS att inte visa denna dialog igen, men inte visa dialogrutan alls.

När du nu hamnar i den situationen att du vill få tillbka frågan om var delarna finns, hittar du i Tools Options – Messages/Errors/Warnings  möjligheter att kryssa i kryssrutan för den dialogen som du vill få tillbaka.

 

Om du ringer till oss på supporten har du kanske redan fått detta som förslag när du har en känsla av att något inte riktigt är som du är van vid. Ibland kan texten vara lite svår att tyda eftersom den presenteras på en rad. dsa5Man kan då ibland få rådet från oss att kryssa i allt och göra operationen igen. Värt att nämna i sammanhanget är också möjligheten att trycka på Reset, långt ner till vänster. Sedan några versioner tillbaka får man möjlighet att återställa bara de inställningar som tillhör respektive val till vänster, alltså bara de inställningar i Messages/Errors/Warnings.

[contact-form-7 id=”1358″ title=”CTA-bloggpost”]

Fredrik Stare
Författare: Fredrik Stare
Dela

Missa inget - Prenumerera på bloggen

Håll dig uppdaterad inom CAD, CAM, CAE, PDM och PLM

Prenumerera på bloggen
Loading