Tillbaka

SolidWorks-problem kopplade till Microsoft KB3072630.

Den 15:e juli släpptes en säkerhetsuppdatering till Windows som heter KB3072630. Uppdateringen åtgärdar några säkerhetsluckor i Windows Installer.

Som namnet antyder är Windows Installer något som används vid installation av programvaror i windows-miljö, däribland SolidWorks. Denna säkerhetsuppdatering kan leda till problem vid nyinstallation eller modifiering av befintlig installation av SolidWorks och påverkar versionerna 2011-2015 SP4.0.

Det finns inrapporterat ett flertal olika typer av fel som kan dyka upp. Några av dessa är:

  1. “Failed to create ToolboxLibrary object”, följt av “SOLIDWORKS database is missing” när man försöker komma åt SOLIDWORKS®  Toolbox add-in:et.
  2.  Man får felmeddelandet “Could not load SOLIDWORKS DLL: GdtAnalysisSupport.dll” vid start av SolidWorks.
  3.  SolidWorks startar som det ska men add-ins-listan är tom alternativt saknar vissa add-ins.
Dessa problem kommer vara åtgärdade till SolidWorks 2015 SP5 (annonserat release i oktober) samt SolidWorks 2016 SP0. 

För att kontrollera om uppdatering finns på datorn går man till windows kontrollpanel och klickar sig fram till Program & funktioner (Programs & features). I kolumnen till vänster kan man sedan be om att få se installerade säkerhetsuppdateringar. Den vi letar efter heter KB3072630.

KB 1 KB 2

Behöver man trots det nyinstallera/modifiera innan dess kan man följa dessa punkter nedanstående punkter:
OBS: Följande lösningsförslag innefattar ändringar i Windows-registret. Dessa skall alltid göras med viss försiktighet då det går att fördärva sin windows-installation om man gör fel. Känner du dig obekväm med detta så rekomenderas du kontakta SolidEngineer support för guidning.
Vanlig installation:
1.     Click ‘Start’, click ‘Run’, type “regedit” in the ‘Open’ box, and then click ‘OK’.
2.     Locate and click the following subkey in the registry:   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Installer
Note: If this subkey does not exist, create it.
3.     In the ‘Edit’ menu, point to ‘New’, and then click ‘DWORD Value’.
4.     For the DWORD name, type “RemappedElevatedProxiesPolicy”, and then press ‘Enter’.
5.     Right-click “RemappedElevatedProxiesPolicy”, and then click ‘Modify’.
6.     In the ‘Value’ data box, type 1, and then click ‘OK’.
7.     Run a Repair of your SOLIDWORKS Installation (S-050527)
8.     After the application installs successfully, reset the ‘RemappedElevatedProxiesPolicy’ DWORD value to “0” to re-enable the security fix for KB 3072630.
Administrativ image:
1.     Uninstall SOLIDWORKS from Programs and Features
2.     Click ‘Start’, click ‘Run’, type “regedit” in the ‘Open’ box, and then click ‘OK’.
3.     Locate and click the following subkey in the registry: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Installer
Note: If this subkey does not exist, create it.
4.     In the ‘Edit’ menu, point to ‘New’, and then click ‘DWORD Value’.
5.     For the DWORD name, type “RemappedElevatedProxiesPolicy”, and then press ‘Enter’.
6.     Right-click “RemappedElevatedProxiesPolicy”, and then click ‘Modify’.
7.     In the Value data box, type “1”, and then click ‘OK’.
8.     Install SOLIDWORKS from your Administrative Image
9.     After the application installs successfully, reset the RemappedElevatedProxiesPolicy DWORD value to “0” to re-enable the security fix for KB 3072630.
Björn Wallén
Författare: Björn Wallén
Dela

Missa inget - Prenumerera på bloggen

Håll dig uppdaterad inom CAD, CAM, CAE, PDM och PLM

Prenumerera på bloggen
Loading