Tillbaka

Styr din geometri med plan.

Varför använder vi referenser?

Att koppla sin geometri till referensplan kan ge fördelar om man enkelt vill kunna ändra sin geometri och få bra kontroll på skisser eller 3D geometri. Kanske flera skisser eller geometrier kan kopplas till ett och samma plan så att en förflyttning av planet tar med sig allt på en gång.

Struktur

När du startar en ny modell finner du alltid tre grundplan (Front, Right och Top). Dessa har en fast position i rymden och är en bra grund att utgå ifrån. Genom att skapa parallella, vinklade eller mittplan kopplade till dessa tre grundplan kan man skapa en väldigt stabil modell. Det ger också goda möjligheter att enkelt göra förändringar. Här nedan följer ett exempel på hur vi kan utnyttja plan för att styra geometrin. Vi kan börja med att addera plan som t ex beskriver ytor för angränsande interface, avståndet mellan två geometrier eller plan för uppmätning av detaljen osv. Sedan skapar vi vår grundgeometri och använder oss av våra nya plan för att beskriva läge, riktning och storlek på vår geometri.

Detaljer

Vi kan sedan fylla på med de detaljer vi behöver och låsa vår geometri till våra plan. I vissa sektioner kan vi få flera skisser som beskriver olika geometri men som alla styrs av läget från ett plan. Provar vi nu att flytta på några referensplan upptäcker vi snabbt att det är väldigt enkelt att finjustera geometrin. Samtidigt känner vi en trygghet i att allt som ligger i planet följer med. Förändringen mellan geometrin i de två sista bilderna gör vi genom att enbart flytta de tre markerade planen.

Slutsats

Exemplet visar en enkel geometri där skillnaden mellan att justera varje skiss eller att justera referensplan inte är så tidsbesparande. Men du kommer själv snabbt märka att ju mer komplicerad din geometri blir desto större vinst får du av att strukturera och styra din modell med referenser. Om du dessutom använder dig av Ekvationer för att styra dina plan så blir det ännu mer intressant.

Författare: Per Nåtby, Marknadschef
Dela

Missa inget - Prenumerera på bloggen

Håll dig uppdaterad inom CAD, CAM, CAE, PDM och PLM

Prenumerera på bloggen
Loading