Tillbaka

Subtrahera en geometri från en annan

Alla vägar bär till Rom – eller? Nedan följer lite olika sätt att subtrahera en geometri från en annan.

Säg att vi vill subtrahera den röda parten från den gröna.

  

Hur kan vi göra om:

Vi har en Multibodypart?

  • En variant är att använda sig av Combine (Subtract)

Markera soliderna > högerklick > välj Combine (eller Insert>Features>Combine).

I Property Managern väljer vi Subtract och specificerar en ”Main Body” som ska vara kvar och ”Bodies to subtract ” för den eller de kroppar som ska tas bort.

  • Ett annat verktyg som fungerar oavsett om geometrierna är ytor, solider, plan eller en kombination är Intersect (Insert>Features>Intersect).

Välj först geometrierna som ska användas och sedan vilka regioner som ska tas bort under ”Regions to Exclude”.

Se även denna video för mer om Intersect.

 Om vi har en Assembly?

  • Ett alternativ där man kan skapa en utskärning motsvarande den ena kroppen och samtidigt behålla den ”skärande” kroppen är genom att använda Indent (Insert>Features>Indent). Denna metod fungerar både i multibodys och assemblys. Med detta verktyg kan man även lägga till spelrum mellan parterna.

Indent kan även användas om en av geometrierna är en yta, dock ej om båda är ytor.

  • Det andra alternativet jag tänkte nämna om vi arbetar med en assembly är Cavity (Insert>Features eller Mold>Cavity) som är ett ”Mold-verktyg”.

Edit part på den solid som ska skäras> Cavity>Välj soliden som skär under ”Design Components” . Med detta verktyg kan man även välja att skala upp eller ner den resulterande urholkningen.

Detta var alltså några olika vägar man kan ta för att subtrahera kroppar/ytor från varandra!

Helene Persson
Författare: Helene Persson
Dela

Missa inget - Prenumerera på bloggen

Håll dig uppdaterad inom CAD, CAM, CAE, PDM och PLM

Prenumerera på bloggen
Loading