Tillbaka

Surface Flatten

Verktyget Surface Flatten ingår i Premium-versionen av SOLIDWORKS och används för att platta ut ytkroppar eller ytor på solider. Användningsområden är till exempel vid skapandet av dekaler eller produkter med mjukt skal. Plåtdetaljer som inte är utvecklingsbara i Sheet Metal kan också plattas ut men då måste vi börja med att skapa en yta som tar hänsyn till K-faktorn för att få ett användbart resultat.

Egenskaper

Kommandot finns i Surface-fliken eller Insert > Surface > Flatten. Nedan kan vi se vilka alternativ vi har till vårt förfogande;

Under Selections väljer vi den eller de ytor som ska plattas ut. Vi definierar även en kant eller punkt som utplattningen ska utgå ifrån.

Additional Entities – I denna ruta kan vi välja att inkludera skisser eller kurvor som finns på ytan som plattas ut.

Relief Cuts – Här lägger vi till skisser eller kurvor för att skapa lättnadsskärningar i den resulterande ytan.

Accuracy – Ett reglage för att öka ytans exakthet. Ju högre värde desto mer exakt blir ytan (men även mer tids- och prestandakrävande).

Deformation

Genom att högerklicka på ytan och välja Deformation Plot kan vi få fram en skala som visar var samt hur mycket ytan sträcks ut (Rött) respektive komprimeras (Blått).

Resultat

Exportera sedan ytan som en DXF genom att högerklicka på den och välja Export to DXF/DWG.

Helene Persson
Författare: Helene Persson
Dela

Missa inget - Prenumerera på bloggen

Håll dig uppdaterad inom CAD, CAM, CAE, PDM och PLM

Prenumerera på bloggen
Loading