Arbeta med parallella designalternativ i PDM med Branch and Merge

i SOLIDWORKS PDM Professional finns möjligheten att arbeta parallellt med olika designalternativ för att sedan när det är bestämt vilken av alternativen man vill behålla, flytta tillbaka designen till den ursprungliga filen. Funktionaliteten är även bra att använda om man vill få fram underlag för prototyper på filer som redan varit frisläppta, men man enbart har möjlighet till prototypstatus i arbetsflödet innan första frisläppningen, då kan denna funktionalitet användas tack vare att branch filen börjar om från första status. Branch I exemplet nedan har vi en gallerplåt vi vill testa olika alternativ på. För att skapa alternativ, välj Tools – menyn och Branch Fönstret som visas liknar det för Copy Tree. A – Fyll i ett namn för Branchen ”Alternativ 1” B – Välj vart filerna ska sparas. C – I fall du gör en Branch på en sammanställning, välj då om det ska vara senaste version av filerna (Latest) eller om du vill kopiera versionen […]

Read more