WEBINAR: Byta CAD system – Best Practice

  Tidigare har det varit stora utmaningar förknippade med ett byte av CAD-system. Filer konverterades inte på rätt sätt , data gick förlorat vilket medförde mycket merarbete. Tekniken har nu kommit ikapp och ett byte mellan CAD-system är nu enklare än någonsin tidigare. I detta webinar kommer vi att gå igenom vad man ska tänka på vid ett byte och hur man ska gå tillväga. ✔ Hantera legacy data med 3D Interconnect ✔ Konverteringar ✔ Direkteditera modeller ✔ Återskapa features med feature recognition

Read more