5 Tips för ökad kreativitet i organisationen – Transparens

  I den femte delen av serien “5 Tips för ökad kreativitet i organisationen” går vi in på vilken betydelse transparens har för att kreativiteten ska flöda. Vi sammanfattar även de fem delarna i denna videoserie som gällde kreativitet i organisationer.   Nu går vi vidare och tittar på 10 tips för att öka kreativiteten hos individen. Stay tuned!     Denna videoserie består av 15 tips, vill du ha dessa i din inkorg? Prenumerera på våra inlägg👇 (klicka i “Innovationsledning” i intresseområde)

Read more

5 Tips för ökad kreativitet i organisationen – Att inspirera

  I den här fjärde delen av serien “5 Tips för ökad kreativitet i organisationen” berör vi en så självklar men ändå inte helt enkel puck som inspiration. Utan ny inspiration och nya intryck finns risk att kreativiteten minskar och vår bubbla vi verkar i blir mindre och mindre. Exempel på enkla sätt att skapa inspiration: ✔︎ Externa föreläsare ✔︎ Ommöbleringar ✔︎ Miljöombyte   Denna videoserie består av 15 tips, vill du ha dessa i din inkorg? Prenumerera på våra inlägg👇 (klicka i “Innovationsledning” i intresseområde)

Read more