Att kontrollera var dokumentmallarna skall finnas

Ibland hör våra kunder av sig till oss med fenomen som ser märkliga ut. Det kanske inte går att spara en importerad fil ? Referensplan ligger ej där de normalt skall vara definierade ? Custom properies saknas ? Document properties felaktiga ? … Vi här på SolidEngineer går då ofta in under System Options  och sedan under ”File Locations”: Under ”File Locations” finns många sökvägar som gärna skall peka på rätt mål, dock kan en god början vara att undersöka vart ”Document Templates” pekar. Detta skall vara den mapp där ni på Ert företag har bestämt att mallarna skall ligga. När sedan sökvägen för mallarna är korrekt, titta då under ”Default Templates” så att standardvalet för parter, sammanställningar och ritningar är utpekade inom ramen av mallar: Det är dessa standardval SolidWorks gör när du exempelvis genomför en import från STEP eller DXF.

Read more

Installera en PDM-klient

För att kunna logga in och använda ett PDM Standard eller Professional-valv måste en s.k. klient vara installerad på datorn. Det finns två vägar att påbörja detta, vilket som passar just er kan bero på olika anledningar, till exempel: Licenstyp CAD Editor på fåtal datorer – alternativ 1 Licenstyp Contributor eller Viewer – alternativ 2 Många klienter ska installeras på företaget – alternativ 2 + dela ut installationsfiler   Första alternativet – SOLIDWORKS Installation Manager (fr.o.m. 2016) Ladda ner Installation Manager från ditt Customer Portal-konto. Om du redan har SOLIDWORKS installerat, går du till programmet från Kontrollpanelen>Program och funktioner, högerklickar och väljer ”Ändra…” Under Product Selection, bocka i SOLIDWORKS PDM Client och fortsätt sedan genom hela installationen. OBS! Ibland syns inte klienten på den här sidan, utan man får istället gå vidare till Summary och klicka på Products to Add…   Andra Alternativet – fristående installation Enligt första steget i alternativ ett, måste man ladda […]

Read more

Installera Visualize 2017

Om du har en SOLIDWORKS Professional eller Premium med aktivt serviceavtal, så ingår det en Visualize Standard 2017. Men hur hämtar man hem den?

Read more

SolidWorks-problem kopplade till Microsoft KB3072630.

Den 15:e juli släpptes en säkerhetsuppdatering till Windows som heter KB3072630. Uppdateringen åtgärdar några säkerhetsluckor i Windows Installer.

Read more