PDM – återanvänd din design med Copy Tree!

Copy Tree är ett verktyg som är väldigt användbart när man ska återanvända design som redan finns i PDM-valvet. Den ersätter funktionaliteten i SOLIDWORKS Pack-and-Go och har dessutom en bonusfunktion som snyggar till datakorten på de nya filerna. 1. Navigera till filen du vill kopiera strukturen på. I det här exemplet kommer vi använda en assembly med parter, men det går lika bra för enstaka parter med ritningar. Markera filen och gå till menyn Tools >  Copy Tree 2. Grundinställningar (dessa behöver bara göras första gången): A – Se till att Version to Use står på Latest och Copy Type står på Files. Detta kommer stämma för 99% av kopiorna du kommer göra B – Bocka för Include drawings och Name drawings after their models C – Dra och släpp Target File Name-kolumn åt vänster. Det förenklar att hålla reda på originalfilens namn och den nya filens namn 3. Inställningar för den här kopieringen: D […]

Read more