Sökningar i PDM 2020

En av de viktigaste funktionerna i PDM är möjligheten till att kunna söka på filer och dess metadata. Detta kan man sätta upp på olika sätt men antingen genom den nya fukntionen som tillkom i år nämligen Quicksearch!  Ett annat sätt att söka på är genom vårat uppsatta sökkort Complete search. Quicksearch eller snabbsökning Sökningar I 2020 är enkelt tack vare Snabbsökningsfunktionen som finns uppe i högra hörnet i utforskaren. Du aktiverar snabbsökningen genom att antingen klicka i rutan eller bara ctrl +f och börja skriva. Man kan även enkelt använda piltangenterna och Enter för att snabbt bläddra ner i sin sök historik. Nu finns det även möjlighet till att använda operatörer så som AND (&) – mellanslag tolkas som AND, OR (l), NOT (!) = , >, <, direkt i quicksearch rutan. För att sökverktyget ska förstå att det är operatörer som används och inte en sträng måste operatörerna vara helt i STORA bokstäver. […]

Read more