WEBINAR: Vad är simuleringsdriven design och hur kommer man igång?

Öka takten med simuleringsdriven design! Har ni som mål att arbeta mer simuleringsdrivet, eller är simuleringsdriven design bara ett begrepp som seglat förbi utan att få rättvis uppmärksamhet? I detta webinar går vi igenom vad simuleringsdriven design innebär och vad som påverkar om ett införande blir framgångsrikt eller ej: Beskrivning av begreppet Positiva påverkansfaktorer Negativa påverkansfaktorer Best practises Med detta webinar får ni en bra utgångspunkt för ert fortsatta arbete mot att arbeta simuleringsdrivet med alla dess fördelar!

Read more