Select partial loop.

I SOLIDWORKS finns många metoder för att välja kanter. Ett exempel är Select Tangency, där du väljer en kant …

Read more

Mönsterskolan del 3.

I del 3 av mönsterskolan ska vi titta på en relativt nu funktion i Linear pattern. Med t ex cirkulära mönster har vi länge kunnat få våra instanser jämt fördelade m h a bocken Equal spacing. Dock har den möjligheten saknats för linjära mönster.

Read more

Mönsterskolan del 2

maskI andra delen av mönsterskolan ska vi titta på hur man kan gå till väga för att skapa nedanstående modell m h a Rib-funktionen och Linear pattern.

Read more

Återanvända mått

Om du vill återanvända ett ett tidigare mått i en ny måttsättning med smart dimension så kan du enkelt klicka på det igen så dyker det värdet upp i den nya måttsättningsrutan enligt denna instruktion:

Read more