MBD

MBD har nu funnits I några år. När det kom så fick vi en Powerpoint som beskrev produkten och varför den kom just då. Detta var 2013 och visade att ”early adopters” hade börjat använda den och den breda massan nu intresserade sig för produkten. Undersökning gjordes i USA och där har amerikanska försvaret gått i framkant och börjat använda MBD i väldigt stor utsträckning tidigt och då fått med sig underleverantörer. En undersökning inom amerikanska försvaret visade att 1/3 av konstruktörens tid spenderades på ritningar men 60 % av dom skiljde sig från 3d modellen. Hur ser då marknaden för MBD ut i Sverige? Jo, jobbar man mot bilindustrin så har man nog märkt av att önskemålen/kraven på 3D-PDF:er börjar komma och till viss del försvarsindustrin som har USA koppling. Det jag har märkt är ju hur tongångarna har gått på våra kundmöten och där jag skulle säga att våran brytpunkt är 2019. Tidigare […]

Read more

Visste du detta om SOLIDWORKS 2015

Vi har skeppat SOLIDWORKS® 2015 till alla våra kunder och som vanligt är det en massa nyheter i serien av programvaror som gör det dagliga arbetet enklare och smidigare. De flesta förbättringarna som införts i SOLIDWORKS är idéer som kommer ifrån användare. Så fortsätt att ge SOLIDWORKS feedback på vad ni vill förbättra i programvarorna!

Read more