Tillbaka

Teckensnitt saknas, vad betyder det (Font missing)?

Känner du igen det här felmeddelandet?SOLIDWORKS teckensnitt-meddelande (med Arial Narrow som ingick i Office 2013 men inte 2016 eller 365).

 

Allt som oftast får vi ett meddelande från SOLIDWORKS där något mer eller mindre viktigt beslut ska fattas och om det tillhör det senare möjligheten att välja “Don’t show again” för. Men saknas den normala varianten av teckensnittet så ersätter SOLIDWORKS det automatiskt med kursiv eller fet variant utan något felmeddelande.

Du kan vara lugn SolidEngineer har koll på läget

För att bli på det klara med dessa beslut har jag som tekniker på SolidEngineer gått till botten med detta för att underlätta för våra kunder inom CAD-konstruktion och ritningsskapande.
SOLIDWORKS använder enbart True Type Font (*.ttf) (det finns annars också Open Type Font i Windows). Det förvalda teckensnittet i SOLIDWORKS är Century Gothic som bör ingå i alla Office-paket som är en Prerequisite till SOLIDWORKS.

 

Varför vi får felmeddelandet, är i princip att teckensnittet saknas i datorn.

Du kan enkelt undersöka om teckensnittet finns med hjälp av WordPad eller Micorsoft Word.
Förutom att SOLIDWORKS-filen skapats på en annan dator som hade detta font finns flera anledningar till varför det inte hittas:

 • Teckensnittet kan vara dolt i Windows kontrollpanel – Teckensnitt, det går att visa igen genom att högerklicka och välja “Visa”.
 • Teckensnittet kan vara ett speciellt font som köpts eller laddats ner på den workstation som filen skapats på.
 • Filen du öppnar kan vara skapad på en dator med Microsoft Office 2013 eller äldre dvs i SOLIDWORKS 2020 SP5 eller tidigare versioner. Det fanns ett antal teckensnitt som följde med Microsoft Office 2013 och äldre som tagits bort i i Office 2016 och Office 365. Anledningen är att Microsoft har beslutat användaren själv får köpa dessa teckensnitt vid behov istället. SOLIDWORKS 2021 och nyare är inte bakåtkompatibelt med Office 2013 dessutom. Ett exempel på teckensnitt som fanns tidigare är “Arial Narrow”. Det kan läggas till manuellt i Windows Teckensnitt.

https://files.solidworks.com/Supportfiles/Release_Notes/2022/English/relnotes.htm

Windows kontrollpanel – Teckensnitt – Visa/Döj

Det är bra att förstå hur SOLIDWORKS teckensnitt fungerar i praktiken.

Teckensnitt kan generellt appliceras på tre olika sätt i SOLIDWORKS:

 

1.

Det är inte ovanligt att frångå teckensnittet i dokumentinställningen när “Sketch Text” eller “Drawing Note” används. Dokumentinställningen för dessa finns i Options – Document Properties – Annotations.

 

Sketch text & Drawing note.

 

2.

Options – Document Properties innehåller teckensnitt för dokumentets alla standardteckensnitt:
-Annotations,
-Dimensions,
-Tables och
-Detailing.
Inställningarna kan sparas i en Drafting Standard-fil (*.slddft). Valet av -Drafting Standard förutsätter att valda teckensnitt finns på datorn där filen öppnas.

  Teckensnittsinställningarna i Document Properties.

 

3.

Titelblockets teckensnitt i underlagsformatet (Sheet format) ställs in manuellt och kan sparas som en Sheet Format-mall.


Titelblockets teckensnitt i Edit Sheet format väljs ur Formatting-menyn.

När vi får felmeddelandet med frågan är det alltså något av dessa tre kategorier där teckensnitt saknas.
Fick du inget felmeddelande kan alternativet “Don’t show again” ha valts. För att visa meddelandet igen gå till System Options – Messages – Dismissed Messages och aktivera meddelandet igen.

Dismissed messages i System Options

 

Vad är då lösningen? Det beror på…

 • Behöver du se SOLIDWORKS-filen exakt som orginal så kan du köpa True Type-teckensnittet från internet (säkerställ att det är en tillförligtlig webbsida först).
  Exempel kan vara ett speciellt teckensnitt på en kundritning eller till exempel en graverad eller gjuten produkt som är baserad på Sketch text.
  Gör så här:
  Stäng SOLIDWORKS-filen med felmeddelandet utan att spara.
  Packa upp eventuell zip-fil och dra och släpp sedan in teckensnittet i Windows Teckensnittsmapp i Kontrollpanelen.
  Öppna sedan SOLIDWORKS-filen igen för att välja “Select new font” och typsnittet.

Windows Kontrollpanel, Teckensnitt

 

 • Är det ett teckensnitt för måttsättning (Dimensions) i en Part eller Sammanställning som tex Arial Narrow duger det oftast att låta SOLIDWORKS välja ett nytt teckensnitt automatiskt eftersom det inte kommer synas på en ritning,
  Välj i det här fallet “Use a temporary replacement font”. SOLIDWORKS väljer då oftast det vanliga standardfontet som förekommer i SOLIDWORKS System Options – Default Templates för Part-, Assembly- eller Drawing med dess Sheet Format.

 

 • Men om du själv har ett lämpligt teckensnitt kan du välja det manuellt med “Select new font” och till exempelvis ersätta Arial Narrow med Arial Nova.

 

 • Om filen skapats i en äldre version av SOLIDWORKS och går att redigera kan du spara ut er ritstandard som hör till nuvarande SOLIDWORKS-mall. Det gör du genom att skapa ett nytt dokument och i Options – Document Properties – Drafting Standard välja Save to external file.
  Nu kan du öppna dokumentet igen och ladda in ritstandardfilen (*.sldstd) med Load from external file, för att anpassa standardteckensnitten. Däremot måste titelblocket på ritningen redigeras manuellt då det inte ändras av ritstandarden. Är det många ritningar som ska redigeras kan du också spara ut en Sheet format mall med förbättringarna i titelblocket.

Save och Load from external file

Det var allt för denna gång, väl mött!

Annika Lindberg
Författare: Annika Lindberg
Dela

Missa inget - Prenumerera på bloggen

Håll dig uppdaterad inom CAD, CAM, CAE, PDM och PLM

Prenumerera på bloggen
Loading