Tillbaka

Tekniska tips: Heal edges

Ett problem man kan råka ut för ibland med importerad geometri (STEP/IGES/ACIS etc) är att modellen snällt dyker upp på skärmen, och allt verkar vara frid och fröjd.

    

 

Dock, vid närmare inspektion, upptäcker du att det som från början såg ut att vara en enda kontinuerlig kant i själva verket är upphackat i en drös kanter. I nedanstående bild är varannan kant markerad för att tydliggör att det rör sig om mer än en kant. Dessutom är inställningarna justerade i SOLIDWORKS så att markeringar är orange (tools – options – system options – colors – orange highlight.).

 

Är detta ett problem eller bara kuriosa? Både ja och nej. Ibland gör det inte så mycket, medan det andra gånger kan ställa till det ganska mycket när man t ex vill avsluta modellen med en tjusig avrundning. Man märker av det också när man försöker bygga ny geometri utifrån dessa kanter. Som i exemplet nedan där jag bygger en ny yta med hjälp av kommandot ruled surface. Notera att den resulterande ytan får lika många delytor som vi hade kanter till att börja med.

 

Vad kan vi då göra åt detta? En funktion som inte alla känner till är kommandot Heal Edges. Du hittar det antingen i verktygsraden, under insert – faces – Heal Edges …, eller så plockar du fram knappsatsen Data Migration då du finner en knapp. Med kommandot igång är det tre saker du behöver ställa in.

Det första är vilken yta du vill utföra operationen på. Därefter har du två inställningar till, Angle tolerance och Edge length tolerance. Den första säger hur stor vinkelavvikelse vi kan tillåta mellan två kanter och ändå få dem hopslagna, den andra säger hur långa kanterna maximalt får vara för att bli hopslagna. Vanligen är det kortare kanter vi är intresserade av att slå ihop, och den här inställningen ger oss kontroll över detta. I den nedgråade rutan längst ner ser vi resultatet; i vårt fall har 16 kanter slagits ihop till en enda.

 

 

Om vi igen provar att skapa en ny yta utifrån den nu ensamma kanten, igen med kommandot Ruled surface, ser vi att resultatet blir ett annat. Borta är det upphackade lapptäcket, och istället har vi en enda, fin, lättarbeta yta.

 

Om du ofta får filer skickat till dig från andra CAD-system är detta ett kommandot väl värt att ha i rockärmen.

Björn Wallén
Författare: Björn Wallén
Dela

Missa inget - Prenumerera på bloggen

Håll dig uppdaterad inom CAD, CAM, CAE, PDM och PLM

Prenumerera på bloggen
Loading