Tillbaka

Tekniskt tips – Cavity

Har du någon gång velat få redan på den inneslutna volymen i en modell? Hur mycket vätska ryms i behållaren du just ritat? Hur mycket olja krävs? I denna korta film presenterar vi ett sätt att handskas med detta problem.

Dela

Missa inget - Prenumerera på bloggen

Håll dig uppdaterad inom CAD, CAM, CAE, PLM, 3D print och Innovationsledning.

Prenumerera på bloggen

Select list(s)*

Loading