Tillbaka

Tekniskt tips – Cavity

Har du någon gång velat få redan på den inneslutna volymen i en modell? Hur mycket vätska ryms i behållaren du just ritat? Hur mycket olja krävs? I denna korta film presenterar vi ett sätt att handskas med detta problem.

Björn Wallén
Författare: Björn Wallén
Dela

Missa inget - Prenumerera på bloggen

Håll dig uppdaterad inom CAD, CAM, CAE, PLM, 3D print och Innovationsledning.

Prenumerera på bloggen
Välj vilka kategorier du vill prenumerera på. Välj ANTINGEN "Alla kategorier" ELLER specifika områden.

Lists*

Loading