Tillbaka

Tekniskt tips – Cavity

Har du någon gång velat få redan på den inneslutna volymen i en modell? Hur mycket vätska ryms i behållaren du just ritat? Hur mycket olja krävs? I denna korta film presenterar vi ett sätt att handskas med detta problem.

Dela

Prenumerera på bloggen

Håll dig uppdaterad inom CAD, CAM, CAE samt PLM.

Prenumerera på bloggen