Tillbaka

Tre sätt att få en plåtbit utbredbar med SOLIDWORKS sheet metal

Dagens blogg handlar om tre sätt att få en detalj i SOLIDWORKS att bli en utbredbar plåtbit. Skulle någon av de animerade gif-bilderna inte hoppa igång, så prova att klicka på den så bör den starta.

 

Är man helt ny till verktygen i Sheet-Metal menyn så rekommenderar jag starkt att först ta hjälp av SOLIDWORKS egna inbyggda tutorial. Där går man igenom många av verktygen som man kan behöva, och man kom

mer väldigt långt med vad som beskrivs i den lilla hjälpen. I SOLIDWORKS tryck på help -> tutorial -> all SOLIDWORKS tutorials -> Sheet-Metal.

 

1. Börja från början.

Kanske låter det lite för enkelt men det är det mest stabila och det bästa sättet. Skapa en ny part och använd modelleringsverktygen som finns under “sheet-metal” menyn. Bygger vi vår part med plåtkommandon redan från start får vi automatiskt allt som behövs för att breda ut den, och vi får dessutom återkoppling direkt om vi försöker rita något som inte kommer gå att breda ut.

 

 

2. Insert bend

Detta verktyg har funnits länge i SOLIDWORKS. Kommandot tar en godtycklig geometri och gör om den till en utbredbar plåt. Ett krav som ställs på geometrin är att den ska vara ett skal med konstant godstjocklek. Saknas slitsar i hörnen kan dessa skapas med funktionen rip. Det finns två tillfällen då det här kommandot är behändigt. Dels om man får en fil skickad till sig från ett annat CAD-system, och som har alla karakteristika för en plåt. Det här kommandot är då ett snabbt sätt att bara få geometrin utbredbar. Det andra fallet är om man har ett rör eller en kon som skall gå att vika ut, detta eftersom Insert bends medger att vi breder ut vår modell kring en rak kant. Som ni ser i gif:en nedan av verktygets verktygsfält, så är det ganska få saker vi har möjlighet att tycka till om.

 

3. Convert to Sheet metal

Convert to sheet metal är en vidareutveckling av Insert bends. Grundpremissen är densamma. Du har en geometri som du vill kunna breda ut. Convert to sheet metal är dock mer förlåtande då du kan ta nästan vilken geometri som helst och göra om den till plåt. Klickordningen är att man först berättar vilken yta som skall vara ens fasta punkt i tillvaron. Därefter klickar man på de kanter där man vill ha bockar. Programmet skapar sen automatiskt de slitsar som behövs för att det ska gå att breda ut den.

 

4. Extra tips

Vi får många gånger på SolidEngineer support frågan om att konvertera en importerad kropp i Solidworks till sheet-metal. Och i gif:en nedan ser ni hur det går till under relativt enkla förhållande.

Författare: Simon Haque, CTO
Dela

Missa inget - Prenumerera på bloggen

Håll dig uppdaterad inom CAD, CAM, CAE, PDM och PLM

Prenumerera på bloggen
Loading